De federale overheidsdienst Financiën kwam tot de vaststelling dat nog 276.993 geregistreerde vennootschappen bewijsstukken moesten toevoegen aan het register met de uiteindelijke begunstigden van de vennootschappen.
...

De federale overheidsdienst Financiën kwam tot de vaststelling dat nog 276.993 geregistreerde vennootschappen bewijsstukken moesten toevoegen aan het register met de uiteindelijke begunstigden van de vennootschappen.Sinds 11 oktober moeten vennootschappen en andere juridische entiteiten bewijsstukken toevoegen aan het UBO-register, die aantonen dat de informatie over de begunstigden "toereikend, accuraat en actueel" is. Het gaat erom aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. Die verplichting is in het leven geroepen als wapen in de strijd tegen witwaspraktijken, fraude en terrorisme. De te vermelden 'uiteindelijke begunstigden' of ' ultimate beneficial owners' (kortweg UBO) zijn niet enkel de oprichters en de bestuurders, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de effecten bezitten. De registratie gebeurt met een onlinetoepassing op het MyMinfin-portaal. Met een mandaat kan ook uw accountant die formaliteit voor u in orde brengen. Omdat slechts 59 procent van de geregistreerde vennootschappen in de databank de nodige documenten had geüpload, is de deadline uitgesteld van 30 april naar 31 augustus.