GEEN VUUR ZONDER ROOK
...

GEEN VUUR ZONDER ROOKMet Sint-Niklaas als voorbeeld gaat Panorama dieper in op het actuele debat over de verbranding van huisafval. Sinds 1977 heeft Sint-Niklaas een oven aan de rand van de stad. Het aantal ziektegevallen neemt toe. De omwonenden maken zich zorgen. De burgemeester van Sint-Niklaas echter is vrij gerust: "Op dit ogenblik beschik ik over geen enkele aanwijzing dat de activiteiten van de oven in het verleden de gezondheid van de bewoners nadeel zouden berokkend hebben." Een dovemansgesprek of een zinnige discussie? Waar moeten we in de toekomst met ons afval heen? Hoe staat het met de nieuwe ovens die zijn gepland? Zijn er alternatieven? De Nederlanders, die in de jaren '80 nog in België hun licht kwamen opsteken, zijn erin geslaagd de dioxine-uitstoot van hun huisvuilverbrandingsovens met 99% te verminderen in tien jaar tijd. Panorama trok naar Groningen en Drente om te zien hoe de Nederlanders verbranden, en hoe ze werken aan afvalscheiding en -recyclage. TELOORGANG"Kom naar Hongkong, zolang dat nog kan," was de slogan waarmee toeristen, maar ook investeerders vorig jaar nog werden gelokt, vooraleer de Britse kroonkolonie opnieuw in Chinese handen overging. Wat bij de overgave werd gevreesd, is intussen - na zes maanden - bewaarheid: niemand wil vandaag nog naar Hongkong. In de 'geurende haven' ruikt het naar verderf. De economie is in elkaar gestort zoals in de andere Tijgerstaten, de toeristen blijven weg. Het zelfvertrouwen van de doorsnee-inwoner van Hongkong staat op een al even laag pitje. ZDF-reporter Gert Anhalt brengt een doordeweekse dag door in de voormalige Parel aan de Kroon, met een zakenman en een gids, de ene een Pekingaanhanger, de andere niet. ZDF, donderdag 23 april, 23 uur.OOK MAAR MENSEN...De kwalitatief meestal zeer hoogstaande wetenschappelijke programmareeks 'Horizon' geeft het relaas van de overlevingsstrijd die het ruimtestation Mir nu al een hele tijd aan het voeren is. Aan de hand van vrijmoedige uitspraken van kosmonauten, astronauten, grondpersoneel en de Britse 'ruimteheld' Mike Foale, schetst de reportage het wat ongemakkelijke partnership van Nasa en het afbrokkelende Russische ruimteprogramma. Meteen wordt ook de waarheid onthuld achter een van de meest rampzalige jaren in de geschiedenis van de ruimtevaart. BBC2, donderdag 23 april, 22.30 uur.