Terug naar af.
...

Terug naar af.Toen veertig jaar geleden in Algerije de onafhankelijkheidsoorlog woedde tegen de Franse kolonisator, streden de vrouwen mee aan de zijde van de mannen. De mannen vochten om zich van het Franse juk te ontdoen, bij de vrouwen kwam daar nog bij dat ze zich van het juk van de Algerijnse mannenmaatschappij wilden bevrijden. De emancipatie leek binnen handbereik. Vier decennia later is het helemaal anders uitgedraaid. De sluier is opnieuw een wapen van de verdrukking geworden. Met Boumedienne werd het voor de openbloeiende Algerijnse vrouwen griezelige "winteruur" opnieuw ingevoerd. Het instrument bij uitstek was de "gezinscode" en dat betekende : meerdere vrouwen voor één man, geen recht op echtscheiding voor de vrouw... Het enige wat ze nog mocht doen, was zorg dragen voor de strijders van morgen, haar kinderen. De vrouw werd opnieuw de keuken ingeduwd, ze verdween uit het straatbeeld. Vroeger mocht ze zonder problemen dienen in het verzet, nu wordt ze geweerd uit de koffiehuizen. Dat er voor de Algerijnse vrouw niet zoiets is als een gematigd moslim, wordt aangetoond in de documentaire De helft van Allahs hemel van Djamila Sahraoui, die de gevaarlijke opgang en de ontnuchterende neergang van de Algerijnse vrouw schetst. TV2, zondag 26 mei, 19.50 uur. Belgian chocolates.In 1972 besluit één van de meest befaamde Vlaamse families van brouwers-chocolademakers, Callebaut, de brouwerij in Wieze van de hand te doen. Een paar jaar later wordt ook de chocoladefabriek verkocht, die uiteindelijk in handen zou komen van Jacobs-Suchard. Eens te meer ging een stukje Vlaamse traditie en Belgisch prestige teloor. Of toch niet helemaal. Bernard, één van de telgen van het Callebaut-geslacht, besluit in de zoetwaren te blijven en wijkt uit naar het Canadese Calgary. Belgian chocolates hebben aan de overkant van de oceaan nog iets te betekenen. Bernard begint in het hoge Amerikaanse noorden van nul en bouwt een succesvol praline-imperium uit. Zondag krijgt hij Wies Andersen over de vloer. VTM, zondag 26 mei, 22.30 uur. Kauwgom.Al ver voor de Tweede Wereldoorlog was chewing-gum één van de sterkste exportproducten van de Verenigde Staten. Tijdens de oorlog was het bij ons zelfs patriottisch om gom te kauwen. En na 1945 veroverde de kauwgom helemaal ons land, met de daaruitvolgende conflicten tussen leraars en ouders enerzijds en kinderen anderzijds. De kinderen winnen het uiteindelijk en het loopt allemaal niet zo dramatisch af als in Singapore waar de verkoop van kauwgom ten strengste is verboden. Over de geschiedenis en de anekdotiek van een stukje gesuikerd rubber gaat de reportage die deze week in Boulevard wordt uitgezonden. TV1, woensdag 29 mei, 21.40 uur.De sluier is terug TV2 schetst de gevaarlijke opgang en de ontnuchterende neergang van de Algerijnse vrouw.