Wat doet de politieke onrust met de Turkse economie?

MURAT ÜÇER. "Veel kan ik er nog niet over zeggen. De Turkse financiële markten zijn op dit ogenblik het noorden kwijt. Vicepremier Mehmet Simsek probeert via telefoonrondes het vertrouwen van de internationale geldschieters te herstellen. Hij is een goede communicator en spreekt de taal van de investeerders. Maar ik zie de kalmte niet meteen terugkeren op de markten. Het kan nog alle richtingen uit."
...

MURAT ÜÇER. "Veel kan ik er nog niet over zeggen. De Turkse financiële markten zijn op dit ogenblik het noorden kwijt. Vicepremier Mehmet Simsek probeert via telefoonrondes het vertrouwen van de internationale geldschieters te herstellen. Hij is een goede communicator en spreekt de taal van de investeerders. Maar ik zie de kalmte niet meteen terugkeren op de markten. Het kan nog alle richtingen uit." ÜÇER. "Ja, in zekere zin. De Turkse banken zijn relatief gezond, we hebben een levendige privésector en de overheidsfinanciën stellen het niet slecht. De vlottende wisselkoers helpt de schokken op te vangen. Als de lira moet verzwakken, laten we hem verzwakken. Maar Turkije zit met een hardnekkig tekort op zijn lopende rekening. Dat betekent dat het land een constante instroom van buitenlands kapitaal nodig heeft. Als de financiers te veel politieke onrust zien, blijven ze weg." ÜÇER. "Dat denk ik niet. De lira zal wel nog een tijd zwak blijven, en allicht komen er steunaankopen door de centrale bank. Maar een betalingsbalanscrisis is een toestand waarin niets nog helpt. Noch een hogere rente, noch een zwakkere munt is dan bij machte de kapitaalvlucht tegen te houden. Zover staat het in Turkije niet." ÜÇER. "Alvast niet de eerste optie. En sindsdien heeft het land veel politieke onrust gekend, met een poging tot staatsgreep als klap op de vuurpijl. Daarom moet ik een derde optie toevoegen: het vertrouwen van de investeerders terugwinnen. De toestand is ernstig, maar dat schept juist kansen. De Turken kunnen de crisis gebruiken om de maatschappelijke tweedracht te slechten, bruggen te herstellen en een solidaire samenleving te worden." ÜÇER. "Om eerlijk te zijn, ik ben niet optimistisch. Dat is ook moeilijk, na alles wat we te zien kregen. Gelukkig hebben we onze democratische traditie. De instellingen werken nog. Turkije is geen bananenrepubliek. Dit is een gedifferentieerde samenleving, die streeft naar welvaart en vrijheid. En dankzij zijn open economie is Turkije verweven met de rest van de wereld en zit het dicht op de internationale trends. Maar onze politici moeten er rekening mee houden dat Turkije erg afhankelijk is van buitenlands geld, en daar ook naar handelen. We zullen moeten zien wat de toekomst brengt." In Tweespraak laten we iemand aan het woord die in de actualiteit staat. JOZEF VANGELDER