On line-kruideniers.
...

On line-kruideniers.Terwijl in de Verenigde Staten verscheidene on line-zaken verkommeren, doet de on line-kruidenier Peapod het biezonder goed. Het geheim van deze firma zal ongetwijfeld mogelijke kandidaten bij ons interesseren die een on line-zaak willen opstarten.Peapod bedient zo'n 10.000 gezinnen in Chicago en San Francisco, die biezonder opgetogen zijn over de op maat gesneden dienstverlening. De klanten ontvangen software waarmee zij uit bepaalde soorten goederen de goedkoopste waren kunnen opvissen. Maar zij kunnen ook in hun persoonlijk boodschappenlijstje duiken, en bij hun nieuwe aankopen uitgaan van vroegere on line-boodschappen. "De software herinnert de klant aan bepaalde dingen. En dat maakt het moeilijker om elders te gaan inkopen", aldus een marketing consultant.Peapod heeft zijn eigen boodschappers die de klus voor de klanten klaren. De klant wordt perfekt bediend tot het laatste detail hij kan bijvoorbeeld drie rijpe en vijf groene bananen vragen. Bovendien worden de waren stipt thuisbesteld op het tijdstip dat online wordt opgegeven.Bron : Business Week, 11 september '95.Van toeleverancier naar merkartikel.De jongste tijd trachten steeds meer toeleveranciers of komponentenfabrikanten uit de anonimiteit te treden om bekend te raken bij de verbruikers. Voorbeelden zijn Intel (chipfabrikant voor pc's), Nutrasweet (zoetstof voor dranken en snoepgoed), Gore-Tex (textiel voor sport- en vrijetijdskleding).Volgens de Duitse merkartikelenspecialist professor Hermann Simon (Bonn) is dit een nieuw hoofdstuk in het industrieel merkenbeleid. Toeleveranciers en komponentenfabrikanten proberen de druk van hun industriële afnemers te omzeilen door zich direkt tot de klanten te richten. Wanneer de klant bijvoorbeeld Gore-Tex kent, zal hij bij een aankoop daarnaar vragen. Dat geeft dan aan fabrikant Gore een sterkere positie om te onderhandelen met zijn afnemers uit de textielindustrie."Ingredient Branding" is het Engelstalig vakjargon voor dergelijke vorm van merkenbeleid. Een Duitse of Nederlandstalige benaming bestaat nog niet. De Duitse professor beklemtoont dat "Ingredient Branding" voor vele toeleveranciers een middel is om hun onafhankelijkheid in de konkurrentiestrijd te handhaven en zelfs te verstevigen.Voordelen : De fabrikant treedt uit de anonimiteit en schept vraag en klantentrouw. Een sterk merk kan door industriële afnemers moeilijker worden vervangen.Nadelen : Het kost tijd en geld om een merknaam op te bouwen. Bovendien moet men bekommerd zijn om de kwaliteit van het eindprodukt. Bijvoorbeeld : Gore is intens bezig met de kwaliteitskontrole van de toegeleverde konfektiebedrijven opdat het merk Gore-Tex geen schade zou lijden.Bron : Trendletter 9/95.