De achttiende eeuw was er een van verandering. Alles wat onwrikbaar leek, kwam op de helli...

De achttiende eeuw was er een van verandering. Alles wat onwrikbaar leek, kwam op de helling te staan, zoals de macht van de kerk en de adel. De Franse Revolutie wierp de monarch omver. De Amerikaanse grondwet trad in werking en had een grote invloed op begrippen als democratie en burgerrechten. De eerste versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger kwam tot stand. Francis Weyns beschrijft dat historische keerpunt.