OORZAKEN EN GEVOLGEN.
...

OORZAKEN EN GEVOLGEN.De Amerikaanse trend- en marktonderzoekster Judith Langer (oprichtster en zaakvoerster van Langer Associates) hield onlangs een voordracht voor de Advertising Research Foundation over de effecten van de tijdsdruk op het verbruikersgedrag en de gevolgen daarvan voor de marketing. Een samenvatting. Oorzaken :De werksfeer. Jobs eisen meer inzet, meer kennis en techniek (thuis werken, de alomtegenwoordigheid van communicatie, e-mail, tijdrovende opzoekingen in computerbestanden,...).De veranderende levensstijl. Avonden in de week zijn geen vrije tijd meer, maar worden opgeslorpt door het werk.Het imago. "Ik heb geen tijd" is een statussymbool, een uitvlucht die door iedereen aanvaard wordt.Gevolgen :De tijdverspilling waarvoor anderen verantwoordelijk zijn, neemt toe. Een goed voorbeeld is het aanschuiven bij de kassa : dat kan vlotter als iedereen zijn aankopen overzichtelijk aanbiedt.Bij de verkoop on line spelen slechte afbeeldingen een rol en wordt de opgave van de prijs te lang uitgesteld. Hierdoor wordt het gebruik van Internet en andere databankdiensten als tijdrovend beschouwd.Persadvertenties die niet snel tot de kern van de zaak doordringen, hebben een storend effect. Hetzelfde geldt voor misleidende onderschriften en teksten die niet onmiddellijk aanspreken. Als een tijdschrift niet duidelijk en overzichtelijk ingedeeld is, wordt het bestempeld als moeilijk leesbaar en dus tijdrovend.Reacties :Formaliteiten worden achterwege gelaten. Het is nu bijvoorbeeld aanvaardbaar dat men op een brief een kort antwoord schrijft, dat onmiddellijk terug wordt gefaxt.Teksten worden vluchtig gelezen. Men bekijkt alleen samenvattingen, uitvoerige koppen en onderstreepte zinnen, om niet de hele tekst grondig te moeten doornemen.Een overzichtsbeeld is zeer belangrijk. Verbruikers gaan liever naar een winkel waar bij de ingang duidelijk aangegeven staat op welke plaats bepaalde producten te vinden zijn. Inspanningen om impulsaankopen te bevorderen worden steeds minder geaccepteerd.De thuisbestelling van producten met een vaste prijs en kwaliteit wordt belangrijker.Men gaat meer dingen tegelijk doen : lezen en tv-kijken, autorijden en telefoneren, zakenbesprekingen voeren tijdens een treinreis,...Mensen proberen te vluchten voor de tijdsdruk. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen, meditatie, kruidenbaden, eten bij kaarslicht, handenarbeid, muziek beluisteren, ongestoord lezen, kletsen aan de telefoon.Langer Associates, 19 W. 44th Street, New York, N.Y. 10036 ; tel. (00-1-212) 391.03.50, fax (00-1-212) 391.03.57.Bron : Trendletter 9/96.