Deeltijds tijdskrediet geeft vijftigplussers de kans het wat kalmer aan te doen op het einde van hun carrière. Ze kunnen kiezen tussen halftijds tijdskrediet en een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde. Zo kunnen ze het systeem gebruiken als uitloper tot bij hun pensioen. Dat is de ware filosofie achter tijdskrediet: het maakt onthaasting mogelijk én houdt mensen langer aan het werk. Zonder tijdskrediet is de stap naar vervroegde uittreding vlugger gezet. En ook al is er geen vervangingsplicht meer, tijdskrediet zorgt voor nieuwe tewerkstelling. Iemand moet het werk immers opknappen.
...

Deeltijds tijdskrediet geeft vijftigplussers de kans het wat kalmer aan te doen op het einde van hun carrière. Ze kunnen kiezen tussen halftijds tijdskrediet en een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde. Zo kunnen ze het systeem gebruiken als uitloper tot bij hun pensioen. Dat is de ware filosofie achter tijdskrediet: het maakt onthaasting mogelijk én houdt mensen langer aan het werk. Zonder tijdskrediet is de stap naar vervroegde uittreding vlugger gezet. En ook al is er geen vervangingsplicht meer, tijdskrediet zorgt voor nieuwe tewerkstelling. Iemand moet het werk immers opknappen. Wie tijdskrediet neemt, is beschermd tegen ontslag. Wanneer een werkgever een tijdskredieter ontslaat zonder dringende of voldoende reden, moet hij naast de opzegvergoeding of na afloop van de opzegtermijn nog zes maanden brutoloon betalen. "Hierover heeft altijd al een juridische discussie bestaan," commentarieert Eddy Lievens, advocaat bij DLA Piper. "Hoe bereken je de opzegvergoeding? Er zijn verschillende juridische argumenten. Wanneer je iemand afdankt, moet je de opzegtermijn berekenen alsof die persoon nog aan het werk is en dus zijn arbeidsprestatie niet had verminderd. Tenminste, dat was de uitgangspositie van de herstelwet die de oorspronkelijke loopbaanonderbreking regelde. Welk loon geldt voor de berekening van de vergoeding? Daarover wordt niets gezegd. In de nieuwe regeling voor tijdskrediet (cao 77bis) staat daarover niets." Een aantal juristen meent dat tijdskrediet anders bekeken moet worden dan gewoon deeltijdwerk. Tijdskrediet is ook een recht. Bij deeltijds tijdskrediet wordt een deel van de arbeidsprestaties geschorst. Dat wil zeggen dat er op het einde van de arbeidsovereenkomst ook een einde komt aan de schorsing. "In dat geval mag je het plaatje niet vanuit deeltijdse arbeid bekijken," weet Lievens. "Dat betekent: niet alleen bij de bepaling van de opzegtermijn, maar ook bij de bepaling van het loon op basis waarvan een vervangende opzegvergoeding moet worden berekend, moet van dezelfde situatie worden uitgegaan als deze waar de werknemer geen tijdskrediet of loopbaanonderbreking zou hebben aangevraagd." Valt dat principe weg, ligt er een tijdbom onder het deeltijds tijdskrediet. Die tijdbom lígt er al. Een recent arrest van het Hof van Cassatie stelt dat de regel moet worden toegepast die geldt voor gewoon deeltijdwerk. De basis voor de berekening van de ontslag- en beschermingsvergoeding is dus het loon op het moment van ontslag. Met andere woorden: het wordt beduidend goedkoper een werknemer te ontslaan die gedeeltelijk zijn prestaties vermindert in het kader van tijdskrediet. Het statuut van deeltijds tijdskredieter wordt zelfs hét goedkoopste moment om iemand de laan uit te sturen, zelfs al wordt er ook een beschermingsvergoeding betaald. Bij een beschermingsvergoeding moet de werkgever zes maanden extra betalen. Voortaan worden die vergoedingen gehalveerd bij halftijds tijdskrediet. Eddy Lievens geeft het voorbeeld van een secretaresse die twintig jaar dienst heeft en 27.000 euro bruto per jaar verdient. Ze vermindert haar prestaties met 50 % in het kader van tijdskrediet. Na drie maanden wordt ze aan de deur gezet met betaling van een opzegvergoeding. Als ze ontslagen was vóór haar aanvraag tot tijdskrediet, had dat het bedrijf 33.750 euro bruto opzegvergoeding gekost, nu slechts 16.875 euro. Als de werkgever niet kan bewijzen dat het ontslag niets te maken heeft met het tijdskrediet, moet hij nog altijd slechts 23.625 euro bruto betalen (beschermingsvergoeding inclusief). "Vijftigplussers zullen nu wel twee keer nadenken voor ze naar halftijds tijdskrediet overstappen," verwacht Lievens. Sommige werkgevers zullen van die evolutie gebruikmaken om werknemers op een goedkope manier te ontslaan. De hoogste tijd voor een wetgevend initiatief, meent Lievens. Alain Mouton