29 JUNI - 5 JULI
...

29 JUNI - 5 JULIMILIEU.Een op de tien ondernemingen heeft vorig jaar de milieuwet overtreden. Dat blijkt uit 12.000 bedrijfcontroles, uitgevoerd door de Vlaamse milieu-inspctie. Er werden ruim 1100 processen-verbaal opgesteld.ASSUBEL.Het Hof van Beroep oordeelt dat Assubel in de beginjaren '80 valse balansen heeft opgesteld.KASBONS.De grootbanken verhogen opnieuw de rente op kasbons, nadat ze dit twee weken eerder ook al hadden gedaan.SENATOR.Leo Delcroix ziet de hem beloofde senaatszetel aan zijn neus voorbijgaan.De CVP coöpteert Mia De Schamphelaere.BEURS.De Beurs van Brussel doet het barslecht. De Bel20-index verloor in de eerste helft van het jaar 10,8%, waardoor Brussel de slechtst presterende beurs ter wereld is, op die van Colombia na.WERKLOOSHEID.De Vlaamse werkloosheid bereikt laagte niveau sinds 1991.TURKIJE.Het IMF vindt de Turkse hervormingen onvoldoende voor ene lening van enkele miljarden dollars.FINANCIEMINISTER.In de VS wordt Lawrence Summers aangesteld tot minister van Financiën, in opvolging van Robert Rubin.YEN.De Japanse centrale bank verkoopt yens voor dollars om de koers van de Japanse munt af te remmen. Hiermee wil de bank voorkomen dat een te sterke yen het economisch herstel in Japan in de weg zou staan.6 JULI - 12 JULIGOUDPRIJS.Na een verkoop van de eerste schijf (25 ton) van in totaal 125 ton goud door de Britse regering zakt de goudprijs naar een nieuw dieptepunt.ANDES.De vijf landen van het Andespact (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela) hebben met Brazilië een verdrag getekend dat de onderlinge handel versoepelt.JAPAN.Japanse ministers waarschuwen dat de Japanse economie nog lang niet uit het slop is en temperen hiermee het opduikend optimisme.E-COMMERCE.Roel Pieper, tot voor kort genoemd als opvolger van Cor Boonstra bij Philips, wordt de eerste hoogleraar 'electronic commerce' aan de Univeristeit van Twente (UT).ZELFMOORDPOGING.De Turkse aandelen- en obligatiemarkten duikelen op 7 juli naar beneden nadat bekendraakte dat vice-premier en minister van Economische Zaken Hikmet Ulugbay gepoogd had zelfmoord te plegen.BARCO.Barco verwacht niet in staat te zijn zijn winst in 1999 te stabiliseren. Het courante resultaat zal wellicht een kwart lager uitvallen.VIRGIN.Virgin Express tekent een sociale vrede van drie jaar met zijn personeel.TRACTEBEL.Tractebel Engineering haalt voor 100 miljoen euro aan contracten binnen in Frankrijk.SAIT.SAIT Radio Holland stelt zijn personeel een ambitieus businessplan voor. De omzet moet worden verdubbeld en een verlies moet worden omgezet in een brutorentabiliteit van tien procent.HRD.Peter Meeus wordt de nieuwe directeur-generaal van de Hogere Raad voor de Diamant. Hij volgt Jan de Kesel op, die het binnen het jaar voor bekeken hield. Meeus is de huidige directeur van de Antwerpse Diamantbeurs.MEDIA.De Vlaamse uitgevers beslissen te starten met een gezamenlijke elektronische knipseldienst Press Bank. Drie jaar geleden werd een soortgelijk Belgisch initiatief (Central Station) afgeschoten, wegens een geschil tussen uitgevers en journalisten inzake de auteursrechten.MILIEU.Uit een studie van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat de Vlaming in Europa ver bovenaan staat inzake selectieve ophaling van huisvuil.RADIO.Uitgeversbedrijf Tijd wil een landelijk commercieel radiostation beginnen op de FM-band.WHO.Japan verklaart zich akkoord met een Chinees lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). China moet hierover nog onderhandelen met de VS en met Europa.VTB.De grote Duitse reisgroep TUI wil de resterende 50% van het kapitaal van VTB-Reizen opkopen. TUI had de andere 50% al sinds februari 1996.LOEFF CLAEYS VERBEKE.Het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke fuseert met Allen & Overy uit Groot-Brittannië.GROEI.De Vlaamse economie groeit de helft sneller dan de Waalse. Dat blijkt uit de regionale rekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Vlaanderen groeide met 3,5%, Wallonië met 2,4%, Brussel met 1,7% Ter vergelijking: Nederland scoorde een eonomische groei van 3,6%.ONDERWIJS.België scoort inzake onderwijs bijzonder goed. Volgens het jaarlijks rapport van de VN-ontwikkelingsorganisatie steeg België van de twaalfde naar de vijfde plaats.