DINSDAG 22 SEPTEMBER
...

DINSDAG 22 SEPTEMBERVEILIGHEIDSRAAD.Minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke (SP) pleit op de algemene vergadering van de Verenigde Naties voor de oprichting van een Economische Veiligheidsraad als politiek tegenwicht voor de almacht van de vrije markt. BELEGGINGEN.De Commissie voor het Bank- en Financiewezen ( CBF) wil dat de instellingen voor collectieve belegging (ICB's) of beleggingsfondsen een onafhankelijk bestuurder opnemen in hun raad van bestuur. WATERSNOOD.De Vlaamse regering opent een kredietlijn van 1 miljard frank. Daarmee kunnen de OCMW's van de gemeenten die vorige maand werden getroffen door watersnood voorschotten uitkeren aan slachtoffers.WOENSDAG 23 SEPTEMBERAMBTENARENPENSIOEN.Minister van Begroting Herman Van Rompuy (CVP) bevestigt dat de hervorming van de ambtenarenpensioenen niet meer voor deze eeuw is. KLEINHANDEL.Lekkerland en Caritas, twee gewichtige grossiers van de kleinhandel, richten de samenwerkingsalliantie LCT (Lekkerland Caritas Trading) op. LCT is goed voor een omzet van 23 miljard frank in het grijze verkoopkanaal. JAPAN.Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt een catastrofaal 1998 voor de Japanse economie. Volgens het IMF zal het bruto nationaal product er dit jaar met 2,5% of meer krimpen. DONDERDAG 24 SEPTEMBERSABENA.Sabena verzelfstandigt haar luchtvaartactiviteiten, handling, catering en technische diensten. De luchtvaartmaatschappij wil met die verzelfstandiging het beslissingsproces versnellen en kosten besparen. CITIGROUP.De Amerikaanse centrale bank Fed keurt de fusie tussen Citicorp en Travelers Group goed. Daarmee is de laatste hindernis voor de oprichting van 's werelds grootste financiëledienstengroep genomen. ECB.De Europese Centrale Bank (ECB) bereidt een kwantitatieve definitie voor van "prijsstabiliteit". OBUSSENPROCES.De correctionele rechtbank van Brussel wijst de Staat terecht in de "obussensmeergeldaffaire". Johan Lampaert, de enige betichte, wordt schuldig bevonden aan actieve corruptie en schriftvervalsing. Lampaert wordt evenwel niet gestraft, omdat hij niet binnen een redelijke termijn werd berecht. QUEBECOR.De Canadese drukkersgroep Quebecor bouwt haar nieuwe drukkerij in het Noord-Franse Saint-Amand. De beslissing is een tegenvaller voor de Henegouwse investeringsmaatschappij Ideta, die de Canadezen naar Doornik wou lokken. VRIJDAG 25 SEPTEMBERREMI CLAEYS ALUMINIUM.Het aluminiumverwerkende bedrijf Remi Claeys Aluminium uit Lichtervelde stelt zijn beursintroductie uit. Reden voor het uitstel is het wispelturige beursklimaat. SUNAIR.Jan van Coppernolle stapt op als algemeen directeur van Sunair. De reisorganisatie zou dit jaar afstevenen op een verlies van 350 miljoen frank. NEW HOLLAND.Fabrikant van landbouwmachines New Holland krimpt zijn productieprogramma's in als gevolg van een daling van de vraag. De fabriek in Zedelgem zal de tijdelijke contracten van zo'n 100 arbeiders niet verlengen. DOE-HET-ZELF.De Britse doe-het-zelfketen B&Q fuseert met haar Franse branchegenoot Castorama. Beide bedrijven zijn marktleider in eigen land en vormen samen de grootste Europese doe-het-zelfgroep. WALL21.Het Waalse Gewest zet dan toch zijn plannen door voor een volkslening gekoppeld aan een beursindex, de Wall21. De Waalse minister van Begroting Jean-Claude van Cauwenberghe (PS) wil in december 5 à 10 miljard frank ophalen met een lening op vijf jaar. ZATERDAG 26 SEPTEMBERJAPAN.De Japanse regering bereikt met de oppositie een akkoord over de hervorming van de banksector. De Asahi Bank en Tokai Bank reageerden met de aankondiging van een nieuw samenwerkingsplan. Japan Leasing vroeg na het akkoord het faillissement aan. Meteen het grootste faillissement in de Japanse naoorlogse geschiedenis. MAANDAG 28 SEPTEMBERMOBISTAR.De particuliere tranche voor de beursgang van Mobistar wordt vervroegd afgesloten. De operatie werd meer dan driemaal overingetekend. BANKTOEZICHT.Het toezicht op de banken in België wordt volledig gereorganiseerd. Het oude systeem van titularissen maakt plaats voor multidisciplinaire teams die een reeks banken zullen controleren.VERZEKERINGEN.De premie-omzet van de Belgische verzekeringssector steeg in 1997 met 8,15% tot 512,5 miljard frank. De winst bij de verzekeraars steeg van 37,6 miljard frank in 1996 tot 66,3 miljard frank.VRANKEN.Het champagnehuis Vranken, dat sinds april noteert op de tweede markt van de beurs van Parijs, bereidt een nieuwe beursoperatie voor. Vranken wil zijn positie in de champagnesector verder verstevigen via overnames. FLV FUND.Flanders Language Valley Fund, het Vlaamse risicokapitaalfonds dat zich toelegt op spraak- en taaltechnologie, verwerft voor 3 miljoen dollar een participatie van 13,95% in de Amerikaanse Sequoia Software Corporation. Sequoia is gespecialiseerd in technologie voor transactiediensten in de gezondheidszorg. BELASTINGEN.De Belgen betaalden vorig jaar 46,6% van het bruto binnenlands product (BBP) aan belastingen. Met dat gemiddelde heeft ons land het vierde hoogste belastingpeil van Europa.