DINSDAG 13 FEBRUARI

Unisys. Het informaticabedrijf Unisys meldt dat het tegen eind 2007 een nieuwe dochteronderneming opent in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert. In de nieuwe vestiging kunnen 100 informatici aan de slag.
...

Unisys. Het informaticabedrijf Unisys meldt dat het tegen eind 2007 een nieuwe dochteronderneming opent in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert. In de nieuwe vestiging kunnen 100 informatici aan de slag. Copiepresse-Google. Een Brusselse kortgedingrechter bevestigt het vonnis dat de Google geen artikels of foto's uit de Franstalige en Duitstalige kranten op zijn sites mag publiceren. Google kondigt aan dat het in beroep gaat. AvH-Bracht. De familie Baron Bracht en investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) laten weten dat ze een aandeelhoudersovereenkomst hebben gesloten, waarin zij afspraken hebben vastgelegd over het beheer op lange termijn van hun participaties in de beursgenoteerde Sipefgroep. Belgacom-BIPT. De Belgische telecomwaakhond BIPT stelt Belgacom in gebreke omdat het heeft nagelaten de terminatietarieven te verlagen op 1 november 2006. Belgacom reageert door te zeggen dat ze de tarieven vóór 2 april aanpast. ERS Railways. Volgens een bericht in de krant De Morgen heeft de Nederlandse spoorwegmaatschappij ERS Railways een veiligheidscertificaat gekregen, waardoor ze mag rijden op de Belgische sporen. ERS wordt de vijfde concurrent van B-Cargo, de goederen afdeling van de NMBS. Nokia-Intel-Option. Nokia en de Amerikaanse chipgigant Intel melden dat ze geen inbouwmodules voor dataverkeer over een gsm-net op de markt brengen. Option, de Leuvense producent van inbouwmodules, zag zijn aandeel stijgen met 14 %. Na de aankondiging van de samenwerking in september had Option forse klappen gekregen op de beurs. Saturn. De Duitse elektronicaketen Saturn laat weten dat het in de herfst van 2007 een filiaal opent op de Antwerpse Meir. De winkel is goed voor een honderd nieuwe banen. De Ster. Volgens een bericht in de krant De Tijd staat de Belgisch-Nederlandse fabrikant van wegwerpbestek voor de luchtvaartsector De Ster te koop. De verkoopprijs kan oplopen tot 200 miljoen euro. Delta-Indaver. Uit de ondertekening van de verkoopovereenkomst blijkt dat de Nederlandse groep Delta 60 % van de aandelen krijgt van het Vlaamse afvalbedrijf Indaver. Daarvoor betaalt het een 300 miljoen euro, waarvan 180 miljoen euro via de Vlaamse milieuholding (VMH) naar de Vlaamse begroting gaat. Inbeslagname privéwoning. De Kamer keurt een wetsontwerp goed waardoor zelfstandigen hun privéwoning kunnen beschermen tegen een inbeslagname door schuldeisers. De CD&V-oppositie dreigt met een boycot. Verzekeringspremiesdiscriminatie. De federatie van Belgische verzekeraars Assuralia verklaart dat de premies omhoog zullen gaan als de verzekeraars geen onderscheid mogen maken tussen man en vrouw, zoals voorzien in de Europese non-discriminatierichtlijn die het parlement bespreekt. Banken-zwart geld. De regering legt een principeakkoord vast waarin staat dat banken geen vervolging hoeven te vrezen als ze zwart geld van hun klanten aannemen. Tot nog toe heerste rechtsonzekerheid, omdat de meldingsplicht alleen gold voor 'ernstige en georganiseerde' belastingfraude. De regeling moet de onzekerheid wegnemen wanneer op 1 ja- nuari 2008 de papieren effecten verdwijnen. Solvay. Solvay en Sibur, de chemiedochter van de Russische energiereus Gazprom, laten weten dat ze onderhandelen over de bouw van een grote pvc-fabriek. Het zou gaan om een investering van 'honderden miljoenen euro'. Aanvullend pensioen. Uit cijfers van minister van Economische Zaken Marc Verwilghen (VLD) blijkt dat het aantal mensen dat via een groepsverzekering of een pensioenfonds een aanvullend pensioen opbouwt, is in 12 jaar vertienvoudigd. DHL. De zowat duizend bedienden bij koerierbedrijf DHL in Zaventem keuren het sociale plan goed. Het plan gaat in bij de verhuizing van DHL naar het Duitse Leipzig in april 2008. In Zaventem blijven 740 bedienden aan de slag, een pak meer dan oorspronkelijk aangekondigd.