4 JULI -10 JULI

Ford Genk. De directie van Ford Genk reageert op dinsdag 4 juli erg teleurgesteld op de beslissing van de Europese Commissie dat ze slechts recht heeft op de helft van de 12,28 miljoen euro opleidingssteun die de Vlaamse regering wilde toekennen.
...

Ford Genk. De directie van Ford Genk reageert op dinsdag 4 juli erg teleurgesteld op de beslissing van de Europese Commissie dat ze slechts recht heeft op de helft van de 12,28 miljoen euro opleidingssteun die de Vlaamse regering wilde toekennen. De Post. Uit een onderzoek dat auditbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) op woensdag 5 juli publiceert, blijkt dat De Post het zeer moeilijk krijgt in een Europese markt als het bedrijf vasthoudt aan het verouderde personeelsstatuut. Terwijl De Post vrijwel uitsluitend werkt met ambtenaren, schakelen de Europese concurrenten steeds vaker zelfstandigen in. CMB-InBev-Solvay. Volgens een bericht in de krant De Tijd op woensdag 5 juli zijn scheepvaartgroep CMB, de bierbrouwer InBev en farmagroep Solvay de drie bedrijven die de grootste dividenden uitkeren aan hun familiale aandeelhouders. Alles samen gaat het om 448 miljoen euro. KBC. Het Brusselse gerecht deelt op donderdag 6 juli mee dat het de KBC in verdenking heeft gesteld wegens witwassen, valsheid in geschrifte, fiscale fraude en misbruik van vennootschapsgoederen. De zaak gaat over een man aan wie verschillende hypothecaire leningen werden toegekend, hoewel de bank wist dat de persoon onvoldoende inkomsten had en failliet was verklaard. Via-invest. De Vlaamse regering keurt op vrijdag 7 juli de oprichting goed van Via-invest, een projectvennootschap die een snelle realisatie van missing links in het wegennet mogelijk moet maken. De vennootschap krijgt een startkapitaal van 5 miljoen euro. Spaarhonger. Een enquête van de krant De Tijd bij dertien banken leert op maandag 10 juli dat de Belgen eind juni 165 miljard euro hadden uitstaan op hun spaarrekeningen. Opvallend is dat de spaardeposito's bij de grote banken blijven toenemen hoewel ze een lage basisrente aanbieden. Sioen. Specialist in industrieel textiel Sioen maakt op maandag 10 juli bekend dat het 2 miljoen euro heeft geïnvesteerd in zijn dochter EMB in Bornem. Door de investering worden 25 bijkomende banen gecreëerd. Dexia. De Frans-Belgische financiële dienstengroep Dexia maakt op dinsdag 11 juli bekend dat ze niet langer kandidaat is om de Roemeense Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC), de grootste spaarbank van het land, over te nemen. Axa-Winterthur. De Franse verzekeraar Axa laat op dinsdag 11 juli weten dat het de kapitaalverhoging met 4,1 miljard euro ter financiering van de overname van Winterthur succesvol heeft afgerond. Code-Lippens. Uit een onderzoek van het Belgian Governance Institute (BGI) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat op woensdag 12 juli wordt gepubliceerd, blijkt dat 88 % van de vennootschappen van de Bel20 de bepalingen uit de code-Lippens respecteert. Stressdokter. Federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven (SP.A) bezorgt op donderdag 13 juli de Nationale Arbeidsraad (Nar) een nota die bepaalt dat werknemers voortaan het recht krijgen om de arbeidsgeneesheer te melden dat ze door stress, een alcohol- of drugsprobleem of om medische redenen hun job een tijd niet meer aankunnen. De bedrijfsarts kan voor hen tijdelijk een andere taak vragen, zonder de oorzaak aan te geven. SNBA-Virgin Express. Philippe Vander Putten (46) wordt op vrijdag 14 juli voorgesteld als de nieuwe gedelegeerd bestuurder van SNBA/Virgin Express. Vander Putten volgt Neil Burrows op aan het hoofd van beide luchtvaartmaatschappijen. Handelsbalans. De Nationale Bank van België meldt op maandag 17 juli dat de Belgische handelsbalans in april 2006 met een klein tekort van 100 miljoen euro afsloot. In maart was er nog een deficit van 620 miljoen euro. Ziekteverzekering. Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt op maandag 17 juli dat de ziekteverzekering in België in 2005 voor het eerst meer geld uitgaf dan de federale overheid.