DINSDAG 4 APRIL

Volvo. Met 929 uitzendarbeiders op een totaal van 4818 werknemers is Volvo Gent de grootste gebruiker van uitzendarbeid in België, gevolgd door Janssen Pharmaceutica en Daikin.
...

Volvo. Met 929 uitzendarbeiders op een totaal van 4818 werknemers is Volvo Gent de grootste gebruiker van uitzendarbeid in België, gevolgd door Janssen Pharmaceutica en Daikin. Van Pelt. De directie van meubelfabrikant Van Pelt in Lummen kondigt een herstructurering aan. 92 werknemers worden ontslagen. Sint-Martens-Latem. De Leie-gemeente Sint-Martens-Latem is fiscaal de rijkste gemeente van Vlaanderen. Als ze 1 % algemene personenbelasting (APB) heft, haalt de gemeente 55,36 euro per inwoner binnen. Kmo's en software. Een marktonderzoek van studenten aan de Karel de Grote Hogeschool toont aan dat bijna 40 % van de Belgische kmo's geen duidelijk softwarebeleid heeft. Bezwaarschrift. De federale regering verlengt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag van drie naar zes maanden. VVSG. Volgens een berekening van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) beschikten de steden en gemeenten eind maart over een aandelenportefeuille van 3,05 miljard euro. Dat is 9,3 % of 260 miljoen meer dan eind vorig jaar (2,79 miljard euro). Cofinimmo-Befimmo. De beursgenoteerde vastgoedbevaks Cofinimmo en Befimmo, de verzekeraar Axa en de Duitse vastgoedgroep IVG zijn kandidaat om in de vastgoedbevak van de federale overheid te stappen. De op te richten bevak neemt het beheer van een deel van de overheidsgebouwen over van de Regie der Gebouwen. Eurostat. Volgens gegevens van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat, ging 53 % van alle Belgen in 2005 wekelijks minstens een keer op het internet. Liefst 39 % van de Belgen heeft nog nooit gesurft. Van alle bedrijven in België heeft 95 % een internetaansluiting. Diesel. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie (FOD economie) blijkt dat het verbruik van diesel in 2005 met bijna 2 % is afgenomen. Het gaat om de eerste daling sinds 1990. Ziekteverzuim. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) verstrengt de controles op het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren. Per jaar neemt een ambtenaar gemiddeld 26,5 ziektedagen op. Het gemiddelde in de privé ligt op 12. CropDesign. Het Gentse biotechnologiebedrijf CropDesign stelt drie financiële adviseurs aan om een beursgang in juni voor te bereiden. CropDesign wil 30 tot 45 miljoen euro ophalen. Gimv-Food Partners. Investeringsmaatschappij Gimv verkoopt haar belang van 39 % in het Britse Food Partners aan Duke Street Capital. De verkoop van het belang heeft een positieve impact van 3 miljoen euro op het eigen vermogen van de investeringsmaatschappij. Maroc Telecom. De voormalige staatstelefoonmaatschappij van Marokko, Maroc Telecom, bereidt de invoering voor van een gsm-dienst in België en Frankrijk. Het telecombedrijf wil zich in eerste instantie tot de Marokkaanse gemeenschap richten. Nuon-Helianthos. Energiebedrijf Nuon neemt de afdeling Helianthos van Akzo Nobel over. Het bedrijf ontwikkelt zonnecelfolie. Vennootschapsbelasting. Van de dertig OESO-landen heeft België het op zes na hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting. Alleen Duitsland, Italië, Malta en Spanje zitten aan een hoger tarief dan de 33,99 % die België hanteert. Hout. Volgens een bericht in de krant La Libre Belgique hebben de hoge olieprijzen en de harde winter de vraag naar hout voor verwarming aangewakkerd. De prijzen zijn daardoor fors gestegen. Diamant. Het jaarrapport van de Hoge Raad voor Diamant (HRD) meldt dat de omzet van de export van Belgische diamant het voorbije jaar met 9,4 % is gestegen tegenover 2004. Het exportvolume zakte echter met 3,5 % tot 9,36 miljoen karaat. L&H-Dexia. Het Gentse hof van beroep oordeelt dat Dexia geen voorrang heeft op de andere schuldeisers in het faillissement van Lernout en Hauspie (L&H). Het vonnis heeft tot gevolg dat de werknemers de bevoorrechte schuldeisers zijn. Zij hebben recht op 8,5 miljoen euro.