DINSDAG 21 MAART

Werkverzuim. Cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat het arbeidsverzuim in de privésector in 2005 licht is gestegen. Werknemers waren in 2005 op 6,57 % van de werkdagen afwezig, tegenover 6,38 % in 2004.
...

Werkverzuim. Cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat het arbeidsverzuim in de privésector in 2005 licht is gestegen. Werknemers waren in 2005 op 6,57 % van de werkdagen afwezig, tegenover 6,38 % in 2004. Kleine belegger. Een onderzoek van de bank ING, de Universiteit Gent en de kranten l'Echo en De Tijd stelt dat iets minder dan de helft van de beleggersportefeuilles in België kleiner is dan 25.000 euro. SPE/Citypower. Er breekt een staking uit bij het energiebedrijf SPE/Citypower in Gent. Het personeel voert actie omdat het vreest te zullen moeten verhuizen naar Hasselt en dat de activiteiten in Gent worden afgebouwd. Carrefour/GB. De supermarkten Carrefour en GB verlagen de prijs van kip met ongeveer 5 %. De permanente prijsverlaging is bedoeld als steunbetuiging voor de Belgische pluimveekwekers, die het hard te verduren hebben in tijden van vogelgriep. Tele2/Versatel. Het telefoniebedrijf Tele2 investeert dit jaar tussen 10 en 20 miljoen euro in het Belgische netwerk van Versatel. Het netwerkverkeer van Tele2 verhuist wegens de fusie geleidelijk naar het netwerk van Versatel. Uitzendarbeid. Een Europese studie zegt dat 2,2 % van de totale tewerkstelling in België via uitzendkantoren verloopt. Wat gelijk staat aan 75.131 voltijdse banen. Na de Britse en Nederlandse bedrijven doen Belgische ondernemingen het vaakst een beroep op uitzendkrachten. Fedis. De Belgische federatie van de distributieondernemingen (Fedis) vraagt dat de fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen mogelijk wordt voor alle winkels. De huidige regeling geldt alleen voor kmo's en zelfstandigen. Ethias. De verzekeraar Ethias stapt uit de Vlaamse zorgverzekering wegens te duur en niet rendabel. Meer dan 45.000 Vlamingen worden daardoor verplicht zich elders in te schrijven om hun wettelijk verplichte bijdrage voor de zorgverzekering te kunnen betalen. Ford. Autoproducent Ford kondigt aan dat hij de komende weken nog eens 147 tijdelijke werknemers in dienst neemt in Genk. Het extra personeel is nodig omdat Ford Genk een groter deel van de Europese productie van de nieuwe S-Max en de Galaxy toebedeeld krijgt. NMBS. Het jaarverslag van het Raadgevend Gebruikerscomité bij de NMBS maakt gewag van een recordaantal uitgebrachte adviezen. Grootste pijnpunt blijft het onthaal in de stations en op de perrons. Het comité klaagt ook dat de NMBS zijn adviezen vaak naast zich neerlegt. Amatus Communications. Het Brits-Nederlandse telecombedrijf Amatus Communications kondigt aan dat het actief wordt in België. De operator, die zich vooral richt tot mensen die vaak in het buitenland vertoeven, werkt daarvoor samen met Base. GfK/Vlam. Een studie van marktonderzoeker GfK in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) zegt dat de Vlaamse gezinnen in 2005 voor 201 miljoen euro bioproducten kochten. Dat is 2,1 % meer dan in 2004. WDP. Vastgoedbevak Warehouses De Pauw (WDP) investeert 20 miljoen euro in het logistieke park van Courcelles, in de buurt van Charleroi. WDP bouwt een pand waar het distributiecentrum wordt ondergebracht van DPD, de pakjesdienst van de Franse Post. Mobiliteit. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) wil dat iedereen zonder een speciaal motorrijbewijs met een bromfiets tot 125 cc kan rijden. De minister laat zich ook gematigd positief uit over het voorstel van de autocarsector om de maximumsnelheid op te trekken van 90 naar 100km/u. De maatregel zou als pasmunt kunnen gelden voor de snelheidsverlaging bij de vrachtwagens. Limburgse Reconversiemaatschappij. De Limburgse Reconversiemaatschappij verkoopt 97 hectare van de vroegere mijnsite in Waterschei aan het stadsbestuur van Genk. Er moeten hoogwaardige bedrijven en een wetenschapspark komen. Genk rekent op 5000 nieuwe banen.