DINSDAG 14 FEBRUARI

Rail4Chem. De Duitse privéspoorwegmaatschappij Rail4Chem kondigt aan dat ze nog in het voorjaar met eigen treinen naar de Belgische havens zal rijden.
...

Rail4Chem. De Duitse privéspoorwegmaatschappij Rail4Chem kondigt aan dat ze nog in het voorjaar met eigen treinen naar de Belgische havens zal rijden. Barco. De Belgische beeldvormingsgroep Barco mag voor 7 miljoen euro visualisatieonderdelen leveren aan de Franse luchtverkeersleider DSNA (Direction des Services de la Navigation Aérienne). Eurostat. Een onderzoek van Eurostat, het statistische bureau van de Commissie, wijst uit dat de prijs van een nieuwe auto in België 3 % onder het Europese gemiddelde ligt. Agoria. De federatie van de technologische industrie, Agoria, maakt bekend dat de sector het afgelopen jaar slechts met 2,2 % is gegroeid in plaats van de 3,9 % die was vooropgesteld. Merksteijn. De Nederlandse groep Merksteijn, een fabrikant van staalproducten voor de bouw, investeert in het Limburgse Overpelt 40 miljoen euro voor de productie van hekwerk. Er komen zeker 60 nieuwe banen bij. AC Nielsen. Een studie van het marktonderzoeksbureau AC Nielsen toont aan dat de Belgen ondanks de dure olie de wagen blijven verkiezen boven het openbaar vervoer, de fiets of carpoolen. Cushman & Wakefield. Vastgoedkantoor Cushman & Wakefield becijfert dat de huurprijzen voor kantoren in Brussel in 2005 zijn gedaald. In de Leopoldwijk, nog steeds de duurste plek om kantoor te houden, kost een vierkante meter nog 391 euro, tegenover 441 euro een jaar eerder. Tariferingsbureau. Het Tariferingsbureau, dat autoverzekeringen verkoopt aan wie elders niet meer aan de bak komt, maakt bekend dat het sinds de start in november 2003 ongeveer 12.000 aanvragen heeft ontvangen. V-Tax. Het oudste en grootste taxibedrijf van Gent, V-Tax, houdt op te bestaan. Door het faillissement verliezen ongeveer honderd mensen hun baan. HRD. De federale regering kondigt aan dat ze een wetgevend initiatief neemt om een nieuwe structuur uit te bouwen voor de Hoge Raad voor Diamant (HRD). De niet-commerciële activiteiten worden ondergebracht in een koepelorganisatie met de werknaam 'HRD Publiek'. De commerciële activiteiten worden overgeheveld naar een naamloze vennootschap. NBB. Het rendement op het eigen vermogen van de Belgische banken is over de eerste negen maanden van 2005 gestegen tot 18,5 %, tegenover 17 % over dezelfde periode een jaar eerder. TOR. Tijdsbestedingsonderzoek door de werkgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) aan de Vrije Universiteit Brussel wijst uit dat de werkende man in een tweeverdienersgezin wekelijks 50 uur in de weer is en de werkende vrouw zelfs 53 uur, omdat zij bovenop haar job meer gezinstaken opneemt dan de man. Stroomleveranciers. De economische inspectie zegt dat ze over heel 2005 en januari dit jaar 1500 klachten heeft gekregen tegen Nuon, Electrabel, City Power, Essent en Luminus. De klachten gaan over de hoge verbrekingsvergoeding, agressieve huis-aan-huisverkoop en onjuiste facturatie. Boetes. Federaal minister van Financiën Didier Reynders stelt voor om over te gaan tot loonbeslag bij wie halsstarrig weigert verkeersboetes te betalen. Agfa-Gevaert. Op Euronext Brussel stijgt het aandeel Agfa-Gevaert met 16 % en worden op één dag 4 miljoen stuks verhandeld. De beleggers zijn enthousiast over de aangekondigde prijsverhogingen in de grafische afdeling. Win-winlening. De Vlaamse regering keurt het ontwerpdecreet van Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) goed. Het geeft aan vrienden, kennissen of familieleden die tot 50.000 euro lenen aan een startend Vlaams bedrijf een belastingkorting van 2,5 % tot maximaal 1250 euro per jaar. Air Liquide. Het bedrijf Air Liquide investeert 80 miljoen euro in de bouw van een tweede productie-eenheid voor waterstof op het terrein van het chemische bedrijf BASF in de Antwerpse haven. WAV. Uit een onderzoek van het Steunpunt Werk- gelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) blijkt dat één op negen van alle werknemers in Vlaanderen een opleiding volgt. Vlaanderen scoort daarmee beter dan het Europese gemiddelde (10,4 %). Wouter De Broeck