>Sociale fraude. Er komen hogere straffen voor sociale fraudeurs. Dat besliste de regering nadat minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) een voorstel indiende. De maximumboetes voor sociale fraudeurs bedragen 33.000 euro.
...

>Sociale fraude. Er komen hogere straffen voor sociale fraudeurs. Dat besliste de regering nadat minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) een voorstel indiende. De maximumboetes voor sociale fraudeurs bedragen 33.000 euro. >Serviceflats Invest. Het vastgoedbevak Serviceflats Invest, gespecialiseerd in serviceflats voor bejaarden, moet in 2012 zijn activiteiten stilleggen. Dat is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering om het aantal te subsidiëren flats niet op te trekken. >Landbouw. Door de sterk gestegen prijzen van energie, veevoeder en meststoffen ondervindt 27 % van de Belgische boeren liquiditeitsproblemen. Slechts 10 % slaagt erin de hoge productiekosten door te rekenen in de verkoopprijzen van hun producten. >Tele Atlas. Het Gentse bedrijf dat digitale topografische kaarten maakt, ziet 135 jobs in gevaar komen. Dat is 10 % van het totale aantal werknemers. Enkele weken geleden werd Tele Atlas overgenomen door de Nederlandse sectorgenoot TomTom. >E-Leven. De Internetprovider E-leven is door de handelsrechtbank in Brussel failliet verklaard. Ondertussen heeft een nieuwe vennootschap Free Belgian Network (FBN) het failliete bedrijf overgenomen. FBN werd opgericht door Luk Van Daele, een van de oprichters van E-Leven. Er zijn ook voldoende geldschieters om de nieuwe structuur van een kapitaalinjectie te voorzien. >Jobstudenten. Ondanks het regenachtige begin van juli is de vraag naar jobstudenten in de eerste twee weken van juli aan de kust met 20 % gestegen. Dat meldt het uitzendbureau Randstad. In 2007 steeg de vraag naar jobstudenten aan de kust al met 12 % in vergelijking met 2006. >VDAB. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling gaat samen met zijn Waalse tegenhanger Forem een nieuw plan lanceren om Waalse werkzoekenden over de taalgrens naar Vlaamse jobs te leiden. Forem plant de eerste week van oktober jobsalons in Wallonië. In dezelfde week zal de VDAB een aantal banenmarkten organiseren. Zeven daarvan zullen dicht bij de taalgrens plaatsvinden. >Belgacom. Het telecombedrijf Belgacom krijgt een forse boete omdat het zijn klanten te veel laat betalen voor gesprekken tussen een vast telefoontoestel en een GSM. Het BIPT, het Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, de controle-instantie voor telecombedrijven, geeft Belgacom een boete van drie miljoen euro. >Stookolie. Deze week werd de stookolie goedkoper. Dat is de tweede daling van de stookolieprijs in korte tijd. Voor een tank van 2000 liter betaal je 0,8858 euro per liter. Voor bestellingen van minder dan 2000 liter betaal je 0,9096 per liter. Dat is telkens 0,354 euro minder dan de vorige prijs. >Brussels Airlines. Om de kosten te drukken die door de hoge brandstofprijzen de lucht in gaan, houdt de vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines zijn vliegtuigen aan de grond op 1 januari 2009. >SPE. De Britse groep Centrica koopt een belang van 25,5 % in de elektriciteitsproducent SPE over van GDF. Centrica bezat al 25,5 % van SPE en verkrijgt hierdoor een meerderheid. De tweede grote aandeelhouder is Sebel, de holding van de Belgische gemeenten.