1 jaar geleden. De Republikein Donald Trump legt de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. De wereld kijkt met enige argwaan en bezorgdheid naar de verrassende nieuwe bewoner van het Witte Huis. Onder het motto 'America First' staat Trump voor een isolationistische en protectionistische politiek. Hij wil een streep trekken door Obamacare, de gezondheidsverzekering die zijn voorganger heeft ingevoerd. Hij hoopt de Amerikaanse economie aan te zwengelen met belastingverlagingen en overheidsinvesteringen. Dat moet vooral ten goede komen aan de Rust Belt-staten.
...

1 jaar geleden. De Republikein Donald Trump legt de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. De wereld kijkt met enige argwaan en bezorgdheid naar de verrassende nieuwe bewoner van het Witte Huis. Onder het motto 'America First' staat Trump voor een isolationistische en protectionistische politiek. Hij wil een streep trekken door Obamacare, de gezondheidsverzekering die zijn voorganger heeft ingevoerd. Hij hoopt de Amerikaanse economie aan te zwengelen met belastingverlagingen en overheidsinvesteringen. Dat moet vooral ten goede komen aan de Rust Belt-staten. Nu. Van een echt isolationistisch en protectionistisch beleid is nog weinig in huis gekomen. Trump kiest vooral voor spierballengerol, zoals tegenover Noord-Korea. Daarnaast profileert hij zich als economische dealmaker. Hij bereikt een akkoord met Saudi-Arabië over de wapenleveringen voor 110 miljard dollar. Met de Chinese leider Xi Jinping is hij on speaking terms. De relaties met Europa en de NAVO-landen verlopen stroef. Hij slaagt er niet in Obamacare af te serveren. Op grote overheidsinvesteringen blijft het wachten. Een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent komt er wel. 10 jaar geleden. Het systeem van de dienstencheques, die als betaalmiddel dienen voor huishoudelijke taken zoals strijken en poetsen, heeft een groot succes. In 2004 worden 5 miljoen dienstencheques uitgegeven. In 2008 zijn dat er al 50 miljoen. Het systeem creëert banen, maar legt een beslag op de overheidsfinanciën. De kosten voor de overheid pieken tot 1 miljard euro. De gebruiker betaalt per cheque 6,7 euro, waarvan 2,01 euro aftrekbaar is. Bedrijven krijgen per cheque 20 euro subsidie van de overheid. Er gaan stemmen op om de prijs van de cheques te verhogen. Nu. Ondanks de prijsstijging tot 9 euro blijft het systeem populair. Dat is te danken aan de belastingvermindering die de gebruiker van dienstencheques krijgt. 30 procent van de prijs wordt via een belastingkorting terugbetaald. Een cheque van 9 euro kost de gebruiker zo slechts 6,30 euro. De kostprijs voor de overheid zou bruto 2 miljard euro bedragen, maar vermindert door terugverdieneffecten - minder werklozen, meer sociale bijdragen en belastingen - tot 500 miljoen euro. Een uitbreiding naar kinderopvang of tuinonderhoud is uitgesloten. In het stelsel zijn 123.000 mensen aan de slag. 20 jaar geleden. De Aziatische crisis woedt volop, met het epicentrum in Japan. Als dat land valt, dreigt een wereldwijde crisis. Japan worstelt vooral met zieke banken. Zij zitten met een berg slechte leningen, het gevolg van de buitensporige kredietverlening en het barsten van een speculatieve vastgoedzeepbel. De Japanse overheid lijkt verlamd. De noodlijdende banken krijgen af en toe een liquiditeitsinjectie, maar ernstige ingrepen - vers kapitaal, fusies of sluitingen van verlieslatende banken - blijven uit. Nu. Na twintig jaar van slapen en waken lijkt de Japanse economie opgekikkerd. In september zat het land aan zeven opeenvolgende kwartalen van groei - de langste expansie sinds 2001. Dat is te danken aan de sterke wereldvraag naar Japanse exportproducten en aan het stimuleringsbeleid van premier Shinzo Abe. De banken zijn niet langer het zorgenkind. Ze hebben voldoende kapitaal, aldus een rapport van de Japanse centrale bank. Maar internationaal vergeleken blijft hun rendabiliteit te zwak.