1 jaar geleden. De nieuwe wet op de mede-eigendom geldt sinds begin 2019. Vroeger konden een sloop en een heropbouw enkel na de eenparige goedkeuring van alle eigenaars. Nu is 80 procent voldoende als de veiligheid of de hygiëne in gevaar is. Ook bij buitensporige kosten voor werken om aan de wettelijke normen te voldoen, is 80 procent voldoende om af te breken. Wie in de minderheid wordt gesteld, kan de vrederechter inschakelen. Vooral aan de kust blijken de gevolgen als mede-eigenaars die een verplichte renovatie niet kunnen financieren, tot een verkoop worden gedwongen.
...

1 jaar geleden. De nieuwe wet op de mede-eigendom geldt sinds begin 2019. Vroeger konden een sloop en een heropbouw enkel na de eenparige goedkeuring van alle eigenaars. Nu is 80 procent voldoende als de veiligheid of de hygiëne in gevaar is. Ook bij buitensporige kosten voor werken om aan de wettelijke normen te voldoen, is 80 procent voldoende om af te breken. Wie in de minderheid wordt gesteld, kan de vrederechter inschakelen. Vooral aan de kust blijken de gevolgen als mede-eigenaars die een verplichte renovatie niet kunnen financieren, tot een verkoop worden gedwongen. Nu. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel dat 80 procent van de mede-eigenaars tot een sloop kunnen beslissen. De vrederechter moet de wettigheid van de beslissing beoordelen en aan een deskundige advies vragen over het compensatiebedrag. De vroegere unanimiteitsvereiste wordt mee vernietigd, zodat er geen wet meer is over de vereiste meerderheid bij een sloop. De hoogleraar die mee aan de wet heeft geschreven, heeft als advocaat een beroep gedaan op het arrest om de sloop van een hotel in Knokke te blokkeren. Zijn cliënt, een ontwikkelaar met één autostaanplaats, verzet zich als enige, met succes. 10 jaar geleden. De gemiddelde reële pensioenleeftijd bedraagt in België 58 jaar, terwijl de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar is. Begin jaren zeventig bedraagt de gemiddelde pensioenleeftijd in dit land nog 63 jaar, dertig jaar later 57 jaar. Systemen zoals het brugpensioen en het vervroegd pensioen maken een vervroegde uittreding aantrekkelijk, maar leggen ook een bom onder de financiering van de pensioenen. Nu de babyboomers in toenemende mate de arbeidsmarkt verlaten, zal de pensioenfactuur oplopen van 33 miljard euro tot meer dan 40 miljard euro over tien jaar, voorspellen economen. Nu. Enkele hervormingen moeten de pensioenfactuur onder controle houden. De toegang tot systemen van vervroegde uittreding zoals het brugpensioen, het vervroegd pensioen en de landingsbanen zijn strenger gemaakt en de gemiddelde reële uittredeleeftijd is gestegen naar 60 jaar. De gelijkgestelde periodes zijn bijgestuurd. In het stelsel van de ambtenarenpensioenen worden het aantal vereiste loopbaanjaren en de berekening van de uitkering aangepast. Toch lopen de pensioenuitgaven op, van 32,7 miljard euro in 2009 naar 44,52 miljard euro in 2019. Op de grote hervorming blijft het wachten. 20 jaar geleden. Bij het West-Vlaamse voedingsbedrijf Vandemoortele staat Pierre Godfroid twee jaar aan het roer. De voorzitter van het directiecomité heeft "de stramme en gesloten olieslager duchtig door elkaar geschud". Vandemoortele is een groep met 2400 werknemers en een omzet van 830 miljoen euro. Het legt zich steeds meer toe op verpakte consumptiegoederen: margarines en vetstoffen, mayonaises en sauzen, soja- en deegproducten. De doelstelling is meer winst te maken: een rendement van 15 procent op het eigen vermogen. Het bedrijf moet ook af van zijn strenge en afstandelijke imago. Nu. Vandemoortele heeft twee grote divisies. De belangrijkste is diepvriesbrood en -patisserie, vooral voor de winkelketens. De tweede afdeling zijn olie, vetten en margarines. Vandemoortele haalt in 2019 een omzet van bijna 1,4 miljard euro en een bedrijfswinst van 75 miljoen euro. Het heeft 4842 werknemers. In juli gebeurt een wissel van de wacht. Jules Noten, sinds 2014 de CEO, geeft de fakkel door aan de Fransman Yvon Guérin, nu nog hoofd van de bakkerijdivisie. De voorzitter van de raad van bestuur is Jean Vandemoortele. Volgend jaar komen er telgen van de vijfde generatie in de raad van bestuur.