1 jaar geleden. Op initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wordt het vennootschapsrecht grondig vernieuwd. Zeventien vennootschapsvormen worden er vier. De naamloze vennootschap en de besloten vennootschap (bv) mogen aandelen met meervoudig stemrecht uitgeven. De bv heeft in tegenstelling tot de bvba geen minimumkapitaal, maar de bestuurders hebben een zwaardere aansprakelijkheid. Ook vzw's, landbouwbedrijven en vrije beroepen zijn voortaan ondernemingen en kunnen failliet gaan.
...

1 jaar geleden. Op initiatief van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wordt het vennootschapsrecht grondig vernieuwd. Zeventien vennootschapsvormen worden er vier. De naamloze vennootschap en de besloten vennootschap (bv) mogen aandelen met meervoudig stemrecht uitgeven. De bv heeft in tegenstelling tot de bvba geen minimumkapitaal, maar de bestuurders hebben een zwaardere aansprakelijkheid. Ook vzw's, landbouwbedrijven en vrije beroepen zijn voortaan ondernemingen en kunnen failliet gaan. Nu. Het nieuwe wetboek laat enkel een dividend toe als ondernemingen een positief nettoactief hebben (de activa min de schulden) en als de vennootschap alle opeisbare schulden van de komende twaalf maanden kan betalen. Door de coronacrisis ziet het ernaar uit dat de eerste toets van de nieuwe regels op zich laat wachten, omdat de liquiditeitsproblemen de dividenden hoe dan ook sterk beperken. 10 jaar geleden. Gregory De Clerck, de oudste zoon van Domo-baas Jan De Clerck en de kleinzoon van Roger De Clerck, praat over zijn plannen met Domo Industries, een van de divisies van de familiale groep. De dertiger leidt de verticaal geïntegreerde tapijtgroep vier jaar en brengt weer focus in de activiteiten. In volle transitie krijgt de CEO er de crisis in de textielsector bovenop. Gregory De Clerck is het gezicht van een nieuwe generatie textiliens. Hij ziet nog een toekomst voor Domo. Nu. In de zomer van 2010 verkoopt Gregory De Clerck de vloerbedekkingsactiviteiten van de Domo-groep aan aartsrivaal Balta. De familiale holding Domo Investment Groep focust voortaan op drie activiteiten: de chemietak Domo Chemicals, de vastgoedpoot Alinso en de investeringsmaatschappij Dovesco. Gregory De Clerck leidt de holding en zet samen met zijn broer Anthony De Clerck de lijnen uit bij de familiale investeringsgroep Dovesco. Ze participeren in een vijftiental bedrijven. 20 jaar geleden. Zowel de vakbonden als Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) vragen meer geld voor het onderwijs. Nochtans gaat 5 procent van het bruto binnenlands product al naar het onderwijs. Uit berekeningen van Trends blijkt bovendien dat het geld niet zo efficiënt wordt besteed. Dat ligt vooral aan het hoge aantal leerkrachten in verhouding met het aantal scholieren. Volgens OESO-cijfers verdienen onze leraars bovendien bovengemiddeld. Nu. Twintig jaar later is het probleem nauwelijks verbeterd. Volgens de recentste OESO-gegevens geeft België 5,8 procent van zijn bruto binnenlands product uit aan onderwijs. Per leerling reserveert Vlaanderen 12.846 euro per jaar. Dat is ruim boven het OESO-gemiddelde van 9664 euro. Nog altijd gaat het gros van de uitgaven naar lonen: 85 procent. Het OESO-gemiddelde bedraagt 78 procent. Ook het aantal leerkrachten in verhouding tot het aantal scholieren is nog altijd hoog.