1 jaar geleden. Google, Amazon en andere superbedrijven palmen almaar grotere stukken van de economie in, geholpen door internet, big data en vooral hyperproductieve technologie. De hoogste machtsconcentraties zitten niet toevallig in sectoren met de snelste technologische vooruitgang. Dat kunnen net zo goed klassieke sectoren zijn. Zara bijvoorbeeld is een superbedrijf. Dankzij big data en ICT boekt de kledingketen enorme logistieke schaalvoordelen. De loontrekkenden zijn de dupe van de machtsconcentratie. Hun aandeel in de welvaartskoek zakt.
...