1 jaar geleden. Wouter Devriendt, de CEO van Dexia, legt uit hoe moeilijk het is de restbank ordentelijk te liquideren. "Het is als het ontvlechten van een mikado", zegt hij. "Je kunt bij Dexia bijna nooit iets doen zonder dat er ergens een negatieve impact is". Devriendt geeft aan dat hij de afbouw van de balans wil versnellen, om zo de risico's te beperken. Hij geeft toe dat dat gepaard gaat met hogere verliezen, maar de eerstkomende drie tot vier jaar zou dat geen solvabiliteitsproblemen opleveren. Dexia wil zijn Duitse en zijn Italiaanse banken afstoten en kantoren in Lissabon en Madrid sluiten.
...