1 jaar geleden. Google viert zijn twintigste verjaardag. De eenvoudige zoekmachine van weleer is nu een internetgigant met acht diensten, ruim een miljard gebruikers en meer dan 110 miljard dollar omzet. Die diensten zijn bijna allemaal gratis. Google is grotendeels afhankelijk van onlinereclame. Boven Google staat sinds 2015 de holding Alphabet om de investeringen in andere activiteiten op te drijven, van research naar onsterfelijkheid tot zelfrijdende wagens, voorlopig zonder succes. Een andere hoofdbreker zijn de miljardenboetes die de Europese Unie oplegt voor misbruik van machtspositie.
...

1 jaar geleden. Google viert zijn twintigste verjaardag. De eenvoudige zoekmachine van weleer is nu een internetgigant met acht diensten, ruim een miljard gebruikers en meer dan 110 miljard dollar omzet. Die diensten zijn bijna allemaal gratis. Google is grotendeels afhankelijk van onlinereclame. Boven Google staat sinds 2015 de holding Alphabet om de investeringen in andere activiteiten op te drijven, van research naar onsterfelijkheid tot zelfrijdende wagens, voorlopig zonder succes. Een andere hoofdbreker zijn de miljardenboetes die de Europese Unie oplegt voor misbruik van machtspositie. Nu. Financieel doet de internetgigant nog eens een reuzenstap, de omzet springt naar 136 miljard dollar. Google blijft met zijn advertentie-inkomsten de sterkhouder. Er is weinig reden om te juichen. Google moet zich nu ook in de Verenigde Staten verantwoorden voor mogelijk misbruik van zijn marktmacht. Het moet er ook niet op rekenen dat president Donald Trump de Amerikaanse justitie in toom houdt. Hij ziet Google als een politieke tegenstander door de openlijke kritiek van het management op de zijn anti-immigratiemaatregelen en het project voor een gecensureerde zoekmachine voor China 10 jaar geleden. Frankrijk kent in het tweede kwartaal van 2009 onverwachts een lichte economische groei van 0,3 procent. Onverwachts omdat het pas een jaar na de financiële crisis is. De groei is het gevolg van een keynesiaans geïnspireerd investeringsbeleid. Er wordt 26 miljard euro in de economie gepompt. Onder andere door investeringen in staatsbedrijven, via investeringen in hernieuwbare energie en voor de bouw van sociale woningen. Maar structureel blijft Frankrijk met grote problemen kampen: een begrotingstekort van 7 procent van het bbp en een werkloosheidsgraad van ruim 10 procent. Nu. Frankrijk heeft de crisis al een tijdje achter zich gelaten. Maar de structurele problemen blijven. Het Franse begrotingstekort schommelt nog altijd rond 3 procent. De werkloosheidsgraad blijft met 9 procent relatief hoog. President Emmanuel Macron probeert de Franse economie te moderniseren door de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Daarnaast wordt de fiscale druk verlaagd via de afbouw van de vermogensbelasting. Toch blijft de Franse economie achterophinken door een te hoge fiscale druk en een weinig flexibele arbeidsmarkt die de concurrentiekracht van de bedrijven onder druk zet. 20 jaar geleden. "We moeten afstappen van het denkpatroon dat aso voor de slimmeriken en tso of vso voor de dommeriken is", zegt Marleen Vanderpoorten, de liberale minister van Onderwijs. De uitspraak komt er nadat bedrijfsleiders in Trends het Vlaamse onderwijs tegen het licht hebben gehouden. Dat scoort een goede zeven op tien. Toch zien de bedrijfsleiders een groeiende mismatch tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Vooral het tso zou daaronder lijden, als gevolg van de financieringswijze en het klassieke watervalsysteem. Nu. De discussie over het watervalsysteem en de schotten tussen aso, tso en bso is nooit weggeweest. De hervorming van het secundair onderwijs waar al twee decennia over wordt gesproken, raakt onder de vorige minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uit de impasse. Maar in de nieuwe matrix met acht studiedomeinen is geen sprake meer van de afschaffing van de schotten tussen aso, tso en bso. Vanaf 1 september doet de gemoderniseerde matrix zijn intrede op de schoolbanken. Bedrijfsleiders mogen zich intussen wel verheugen op meer mogelijkheden voor duaal leren.