1 jaar geleden. De topeconoom Nouriel Roubini, bijgenaamd Dr. Doom, voorziet niet onmiddellijk een recessie. Die ontstaat door schokken, zoals een oorlog of een beurscrash, maar Roubini ziet zo'n schokscenario zich niet gauw voltrekken. De wereldwijde economische groei zou verminderen en minder gelijklopen, maar niet stilvallen. De grootste risico's ziet Roubini in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Als dat oploopt en uitbreidt zal het de globale economie wel pijn doen.
...