1 jaar geleden. Een studie van de Vlaamse overheid doet het verankeringsdebat oplaaien. In Vlaanderen staan 4111 bedrijven onder buitenlandse controle, amper 0,8 van het totaal, maar ze controleren wel een kwart van de banen en een derde van de toegevoegde waarde. In de industrie is dat zelfs 40 procent van de banen en de helft van de toegevoegde waarde. Buitenlands kapitaal beslist dus over een essentieel deel van de Vlaamse welvaart. Om dat kapitaal hier te houden, moeten we investeren in kennis en innovatie, aldus de studie. "Kennis is de beste verankering."
...

1 jaar geleden. Een studie van de Vlaamse overheid doet het verankeringsdebat oplaaien. In Vlaanderen staan 4111 bedrijven onder buitenlandse controle, amper 0,8 van het totaal, maar ze controleren wel een kwart van de banen en een derde van de toegevoegde waarde. In de industrie is dat zelfs 40 procent van de banen en de helft van de toegevoegde waarde. Buitenlands kapitaal beslist dus over een essentieel deel van de Vlaamse welvaart. Om dat kapitaal hier te houden, moeten we investeren in kennis en innovatie, aldus de studie. "Kennis is de beste verankering." Nu. De Vlaamse overheid werkt aan een nieuwe studie. "Ik verwacht geen grote wijziging van de resultaten", zegt medeauteur Jan Van Nispen, medewerker van het Departement Economie. "Een buitenlandse overname van een groot Vlaams bedrijf heeft slechts een beperkte impact op de globale cijfers over het aandeelhouderschap." Van Nispen hoopt gebruik te kunnen maken van de data van het zogenoemde UBO-register, onlangs gecreëerd in het kader van de anti-witwaswetgeving. Tegen eind september is elke eigenaar van een vennootschap verplicht om zich te registreren in het UBO-register. 10 jaar geleden. In het voorjaar van 2009 klimmen de westerse beurzen uit een diep dal. In het najaar van 2008 davert het financiële systeem op zijn grondvesten als gevolg van de zwaarste westerse bankencrisis uit de naoorlogse periode. De financiële crisis heeft de Grote Recessie ontlokt, maar door het snel, doortastend en onorthodox optreden van de centrale banken is het geen nieuwe depressie geworden. Het beursjaar 2008 is een van de zwartste bladzijden uit de beursgeschiedenis met heel wat indexen die halveerden. De malaise duurt tot 9 maart 2009 alvorens van een wedergeboorte sprake was. Nu. Het voorjaar van 2009 was het ultieme koopmoment van het afgelopen decennium op de beurzen. Al is het in de eerste plaats een Amerikaans beurssprookje geworden. De belangrijkste Amerikaanse beursindex (Standard&Poor's500) heeft sindsdien geen correctie van 20 procent meer gekend en is omgerekend in euro zowat verviervoudigd (+298%, inclusief dividenden +391%). De stijging op de Europese beurzen viel een pak bescheidener uit met 95 procent voor de Stoxx600-index (+176% inclusief dividenden) en zelfs slechts 47 procent (+119% inclusief dividenden) voor de Eurostoxx50-index. 20 jaar geleden. Hendrik Verfaillie is de president van Monsanto en de nummer twee van het meest vooruitstrevende - en geplaagde - biogeneticabedrijf ter wereld. Verfaillie zit in het oog van de orkaan en de mediahysterie over ggo's, genetisch gemodificeerde organismen. Trends bezoekt Verfaillie in het hoofdkwartier van Monsanto in de Amerikaanse stad Saint Louis, terwijl in Europese supermarkten ggo-voedingswaren uit de rekken worden gehaald. Verfaillie klimt bij Monsanto op in de divisie onkruidverdelgers en neemt in 1984 zijn grote kans bij de bestseller Roundup. Nu. Verfaillie wordt in 2000 de CEO van Monsanto. Eind 2002 moet hij opstappen na ontgoochelende resultaten. Noch Verfaillie noch zijn opvolgers zijn erin geslaagd de Europese weerstand tegen ggo's te doen verdwijnen. Monsanto heeft niet veel meer in de pap te brokken nu het is overgenomen door Bayer. Het Duitse concern heeft zich met die overname veel problemen op de hals gehaald. Roundup hangt als een molensteen om de nek van het Bayer-aandeel. Bayer slaagt er niet in de vermoedens van zich af te schudden dat glyfosaat, het hoofdingrediënt van Roundup, kankerverwekkend kan zijn.