1 jaar geleden. Een studie van de Vlaamse overheid doet het verankeringsdebat oplaaien. In Vlaanderen staan 4111 bedrijven onder buitenlandse controle, amper 0,8 van het totaal, maar ze controleren wel een kwart van de banen en een derde van de toegevoegde waarde. In de industrie is dat zelfs 40 procent van de banen en de helft van de toegevoegde waarde. Buitenlands kapitaal beslist dus over een essentieel deel van de Vlaamse welvaart. Om dat kapitaal hier te houden, moeten we investeren in kennis en innovatie, aldus de studie. "Kennis is de beste verankering."
...