1 jaar geleden. De officiële werkloosheid blijft dalen, tot minder dan 500.000. Dat cijfer verhult een pijnlijke waarheid: nog eens 2,2 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd zijn ook niet aan de slag. Dat is de grote en vaak vergeten groep inactieven op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 64 jaar). Daar zitten - afgezien van studenten - vooral bruggepensioneerden, vervroegd gepensioneerden en langdurig arbeidsongeschikten tussen. In België werkt 63 procent van de mensen op arbeidsleeftijd. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (66%) en Nederland (76%), Duitsland (75%) en Frankrijk (65%).
...