1 jaar geleden. De officiële werkloosheid blijft dalen, tot minder dan 500.000. Dat cijfer verhult een pijnlijke waarheid: nog eens 2,2 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd zijn ook niet aan de slag. Dat is de grote en vaak vergeten groep inactieven op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 64 jaar). Daar zitten - afgezien van studenten - vooral bruggepensioneerden, vervroegd gepensioneerden en langdurig arbeidsongeschikten tussen. In België werkt 63 procent van de mensen op arbeidsleeftijd. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (66%) en Nederland (76%), Duitsland (75%) en Frankrijk (65%).
...

1 jaar geleden. De officiële werkloosheid blijft dalen, tot minder dan 500.000. Dat cijfer verhult een pijnlijke waarheid: nog eens 2,2 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd zijn ook niet aan de slag. Dat is de grote en vaak vergeten groep inactieven op arbeidsleeftijd (tussen 15 en 64 jaar). Daar zitten - afgezien van studenten - vooral bruggepensioneerden, vervroegd gepensioneerden en langdurig arbeidsongeschikten tussen. In België werkt 63 procent van de mensen op arbeidsleeftijd. Dat is minder dan het Europese gemiddelde (66%) en Nederland (76%), Duitsland (75%) en Frankrijk (65%). Nu. Er zijn 438.477 werklozen, het laagste cijfer in bijna veertig jaar. Het aantal inactieven blijft evenwel rond 2 miljoen schommelen. Het aantal bruggepensioneerden en vervroegd gepensioneerden neemt af, maar het aantal langdurig zieken bereikt in 2018 een record (415.000). Economen pleiten voor maatregelen om de inactiviteitsval tegen te gaan (onder andere via lagere belastingen op arbeid), het sneller uitdoven van het brugpensioen en een effectiever preventiebeleid om ziekteverzuim, dat snel overgaat in langdurige arbeidsongeschiktheid, tegen te gaan. 10 jaar geleden. Eddy Duquenne is ruim anderhalf jaar aan de slag bij Kinepolis, als eerste niet-familiale CEO. Zijn komst is de zoveelste wijziging die de bioscoopgroep heeft ondergaan. Zo heeft de familie Claeys zich teruggetrokken, zodat de familie Bert alleen doorgaat. Duquenne, die het CEO-schap deelt met Joost Bert, doorbreekt de stilte en doet zijn plannen uit de doeken. Die zijn broodnodig, want het businessmodel staat onder druk. Duquenne wil de groep voort uitbreiden, vooral via overnames. Behalve in België is Kinepolis ook thuis in Frankrijk en Spanje. Nu. De cashmachine Kinepolis is onder leiding van Duquenne uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van efficiëntie en een trendsetter in nieuwe bioscoopconcepten en geluids- en beeldtechnologie. Duquenne wordt in 2014 gelauwerd als beste bioscoopuitbater ter wereld. Hij is intussen ook alleen CEO. Joost Bert is voorzitter geworden. De overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark, goed voor 45 extra complexen, is een schot in de roos. Duquenne sluit een nieuwe grote overname niet uit. Kinepolis rondt dit jaar de kaap van 100 complexen. 20 jaar geleden. Experts vrezen dat criminelen bij de overschakeling naar de euro massaal hun geld zullen omzetten in biljetten van 500 euro. Dat briefje is 5,5 keer meer waard dan het hoogste dollarbiljet. Dat verkleint het gewicht voor hoge bedragen, wat het 500 eurobiljet ideaal maakt voor de criminele logistiek. Voor de banken kunnen de biljetten een signaal zijn van wanpraktijken, die ze moeten melden aan de witwascel. De financiële transparantie wordt almaar groter. Een fiscale amnestie tegen een vooraf afgesproken boete moet zwart geld naar de Belgische schatkist én de economie doen vloeien. Nu. In 2004 kunnen belastingplichtigen via een eenmalige aangifte zwarte sommen regulariseren tegen een tarief van 6 tot 9 procent. Later volgen gelijkaardige maatregelen. De fiscus beschikt over steeds meer informatie over binnen- en buitenlandse vermogens van Belgen, via een meldpunt bij de Nationale Bank, het UBO-register (over de ultieme begunstigde van vennootschappen) en de toenemende internationale informatie-uitwisseling. Sinds januari 2019 geven de centrale banken van de eurozone geen biljetten van 500 euro meer uit, omdat ze te vaak gebruikt worden door criminelen. Ze blijven wel geldig.