1 jaar geleden. 60 procent van de Vlaamse woningen dateert van voor 1970. Ondanks de lage rente en premies wordt te weinig gerenoveerd, of gesloopt en heropgebouwd. Dat staat haaks op de EU-doelstelling 80 tot 95 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2050, en het Vlaamse Renovatiepact, dat stelt dat tegen 2050 elke Vlaamse woning energiezuinig moet zijn. Daarvoor moet jaarlijks zeker 2,7 procent van het woningbestand grondig gerenoveerd worden. Vier keer meer dan nu. Ontwikkelaars pleiten voor de gelijkschakeling van de btw voor renovatie (nu 6%) en nieuwbouw (21%).
...