1 jaar geleden. De VDAB ontvangt eind 2017 zo'n 260.000 vacatures, een record. Daar mogen nog de 700.000 vacatures voor uitzendkrachten worden bijgeteld. Volgens Federgon, de federatie van de hr-dienstenverleners, telt België ongeveer 1 miljoen vacatures. De meeste worden ingevuld, maar toch heeft ons land de hoogste vacaturegraad van Europa. Tegelijk is de Belgische werkzaamheidsgraad met 68 procent relatief laag. De mismatch op de arbeidsmarkt moet worden weggewerkt, zeggen de bedrijven. Onder meer door meer opleidingen, maar ook door de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd.
...