1 jaar geleden. De Vlaamse regering beslist normaal voor de zomer waar de Antwerpse haven de nieuwe containertrafieken opvangt. Een werkgroep onderzoekt acht scenario's. Drie ervan gaan uit van de (eventueel gedeeltelijke) bouw van een Saeftinghedok op Linkeroever, terwijl de andere de bestaande terminals op beide oevers uitbreiden. De rederijen en het havenbestuur pleiten voor een nieuw Saeftinghedok, maar dat is volgens een studie minder rendabel dan de uitbreiding van de bestaande terminals. De rederijen vinden dat logistiek te complex door de vele interne verplaatsingen.
...

1 jaar geleden. De Vlaamse regering beslist normaal voor de zomer waar de Antwerpse haven de nieuwe containertrafieken opvangt. Een werkgroep onderzoekt acht scenario's. Drie ervan gaan uit van de (eventueel gedeeltelijke) bouw van een Saeftinghedok op Linkeroever, terwijl de andere de bestaande terminals op beide oevers uitbreiden. De rederijen en het havenbestuur pleiten voor een nieuw Saeftinghedok, maar dat is volgens een studie minder rendabel dan de uitbreiding van de bestaande terminals. De rederijen vinden dat logistiek te complex door de vele interne verplaatsingen. Nu. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) komt in februari 2018 met een compleet nieuw alternatief voor de havenuitbreiding: een beperkt Saeftinghedok, extra kades aan de Kieldrechtsluis en de uitbreiding van de Noordzee- en de Europaterminal. De eerste uitbreiding zou klaar zijn in 2023. Einde december neemt de Vlaamse regering dat alternatief grotendeels over. Het Saeftinghedok wordt niet helemaal uitgebouwd, zodat het polderdorp Doel kan worden gered. De Antwerpse haventopman Jacques Vandermeiren laat doorschemeren dat de nieuwe capaciteit ontoereikend kan zijn. 10 jaar geleden. Crisismanager Jo Cornu staat één jaar aan het hoofd van de noodlijdende beeldtechnologiegroep Agfa-Gevaert. In Trends blikt hij terug op dat woelige jaar. "Ik heb de indruk dat Agfa het jongste jaar aan rust heeft gewonnen", stelt de 64-jarige Cornu. Zijn eerste prioriteit is de herstructurering van de inkjetafdeling. "Agfa verloor sinds 2005 jaarlijks meer dan 50 miljoen euro voor de ontwikkeling ervan en dat kon niet blijven duren." Agfa moet volgens de CEO prioriteit geven aan het operationele. Nu. Eind april 2010 stapt Jo Cornu op als CEO van Agfa. De minzame topmanager heeft het bedrijf door de crisis geloodst. Cornu wordt opgevolgd door de 56-jarige Fransman Christian Reinaudo, die sinds 2008 de Healthcare-afdeling leidt. Cornu blijft lid van de raad van bestuur van de beeldvormingsgroep. Eind 2013 benoemt de regering-Di Rupo hem tot topman van de NMBS. Hij volgt Marc Descheemaecker op. Cornu leidt de spoormaatschappij ruim drie jaar. In maart 2017 wordt hij opgevolgd door Sophie Dutordoir, de ex-topvrouw van het energiebedrijf Electrabel. 20 jaar geleden. Eerste minister Jean-Luc Dehaene en zijn partij CVP willen naar de verkiezingen van 13 juni 1999 stappen met voorstellen die Vlaanderen meer eigen belastingbevoegdheden moeten bezorgen. De eis tot de fiscale autonomie gaat ver. Belastingen zoals de registratierechten, de verkeersheffingen en het kijk- en luistergeld moeten worden overgeheveld. Plus de personenbelasting. De opbrengst van de vennootschapsbelasting zou naar de gewesten worden doorgestort. Ook andere Vlaamse partijen zijn gewonnen voor meer fiscale autonomie. Nu. De paars-groene regering-Verhofstadt I wil aanvankelijk elke communautaire discussie vermijden, maar al snel komt het Franstalig onderwijs bedelen om extra geld. In ruil daarvoor krijgen de deelstaten meer fiscale bevoegdheden met de Lambermont-akkoorden van 2000-2001. Zo worden de verkeersbelasting, de successie- en registratierechten overgeheveld. Ook mogen de gewesten binnen bepaalde grenzen kortingen toestaan in de personenbelasting. De zesde staatshervorming van 2011 breidt die fiscale bevoegdheid uit. Maar de belastingautonomie van de deelstaten blijft met 35 procent beperkt.