1 jaar geleden. Via de multibancaire betalingsdienst Isabel beheren 27.000 bedrijven rekeningen bij verschillende banken. Die positie staat onder druk. De Belgische grootbanken - nochtans de aandeelhouders van Isabel - proberen hun bedrijfsklanten via hun e-banking nauwer aan zich te binden. Anderzijds laat de Europese PSD2-richtlijn vanaf 2017 toe dat ook erkende niet-bancaire instellingen in opdracht van de rekeninghouders betalingen uitvoeren - precies wat Isabel al doet. "Als wij niets doen, verdwijnt dit bedrijf", voorspelt CEO Jean de Crane van Isabel.
...