1 JAAR GELEDEN. Volgens Luc Versele, de topman van Crelan, zijn in 2014 voor 23 miljard euro woonkredieten geherfinancierd, goed voor 13,3 procent van de markt. "Terwijl in een normaal jaar niet meer dan 3 tot 5 procent van de totale markt wordt geherfinancieerd", aldus Versele. Klanten slagen er steeds vaker in bij hun bank of bij een andere bank een lagere rente op hun woonkrediet te verkrijgen. De bank ontvangt een eenmalige herbeleggingsvergoeding, maar verliest wel inkomsten op lange termijn. De massale herfinancieringen zijn niet goed voor de winstgevendheid van de banken.
...

1 JAAR GELEDEN. Volgens Luc Versele, de topman van Crelan, zijn in 2014 voor 23 miljard euro woonkredieten geherfinancierd, goed voor 13,3 procent van de markt. "Terwijl in een normaal jaar niet meer dan 3 tot 5 procent van de totale markt wordt geherfinancieerd", aldus Versele. Klanten slagen er steeds vaker in bij hun bank of bij een andere bank een lagere rente op hun woonkrediet te verkrijgen. De bank ontvangt een eenmalige herbeleggingsvergoeding, maar verliest wel inkomsten op lange termijn. De massale herfinancieringen zijn niet goed voor de winstgevendheid van de banken. NU. In 2015 verhuisden de Belgen voor meer dan 10 miljard euro woonkredieten naar een andere bank, volgens de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Dat is bijna drie keer zoveel als in 2014 (3,8 miljard). Het zou kunnen betekenen dat de competitie tussen de banken erger is geworden, of dat sommige banken hun klanten liever laten vertrekken dan hen een rente te bieden waarop ze nog nauwelijks winst maken. De winst van de banken is het verschil tussen de rente op spaardeposito's en de rente op kredieten, zoals hypotheekleningen. 10 JAAR GELEDEN. Ondanks het dure loonakkoord dat de Duitse metaalsector begin 2006 heeft afgesloten, blijft de loonhandicap van de Belgische bedrijven tegenover de buurlanden toenemen. De wet op het concurrentievermogen van 1996 moest de Belgische loonkosten in lijn houden met die van de buurlanden. Maar sindsdien is er weer een kloof van 1,5 procent. Werkgevers luiden de alarmbel, want samen met de historische loonhandicap van voor 1996 is die kloof gestegen tot 14 procent. VBO en Unizo willen een strenge toepassing van de de loonnorm en vragen correcties als de loonkosten nog ontsporen. NU. De loonkloof die België sinds 1996 opbouwt tegenover Duitsland, Nederland en Frankrijk stijgt tot bijna 5 procent in 2009, maar daalt in 2015 tot 1,5 procent. In 2016 is die loonkostenhandicap voor het eerst helemaal weggewerkt, zeggen experts. Deels is dat een gevolg van de reële loonstop van de regering-Di Rupo en van de indexsprong en de loonkostenverlagingen van de regering-Michel. Maar vooral de loonstijgingen in Duitsland hebben de Belgische handicap doen afnemen. Voor de werkgevers is het werk nog niet af: zij willen de loonkostenhandicap van 12,5 procent van voor 1996 ook wegwerken. 20 JAAR GELEDEN. In Groot-Brittannië daalt de werkloosheid in 1996 voor de 29ste maand op een rij. De werkloosheid zit er op het laagste peil sinds 1981. De drie jaar voordien is de Britse economie sterker gegroeid dan de Belgische en de Duitse. De oorzaken zijn een bedrijfsvriendelijk beleid, een flexibele arbeidsmarkt en een nationale munt - het Britse pond - die stabieler is dan toen die in het EMS zat. Vlaamse bedrijfsleiders zingen de lof van Groot-Brittannië en begrijpen niet waarom de Vlaamse politici opkijken naar de Duitse economie die veel rigider is. NU. De Britse economie doet het nog altijd goed en groeit op jaarbasis met meer dan 2 procent. Toch maakt het land met haar financiële centrum Londen na de financiële crisis van 2008 harde tijden door. De economie krimpt met 7 procent, het overheidstekort en de staatsschuld nemen sterk toe. Maar onder de conservatief-liberale regering-Cameron raakt de economie er weer bovenop. De regering kiest voor besparingen en de arbeidsmarkt wordt verder geflexibiliseerd. Toch is veeleer Duitsland met zijn sterke loonmatiging de referentie voor Vlaamse ondernemers. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.