1 JAAR GELEDEN. Vicepremier en federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) profileert zich als het linkse geweten van de regering-Michel. Hij pleit meermaals voor vermogens(winst)belastingen als onderdeel van de taxshift en staat wantrouwig tegenover een strengere aanpak van werklozen en bruggepensioneerden. Ondernemers en zeker de leden van de kmo-organisatie Unizo herkennen zich niet meer in hun vroegere topman. Kris Peeters lijkt het volgens Wetstraatwachters moeilijk te hebben met het feit dat hij niet meer de onbetwiste nummer één is, zoals toen hij Vlaams minister-president was.
...

1 JAAR GELEDEN. Vicepremier en federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) profileert zich als het linkse geweten van de regering-Michel. Hij pleit meermaals voor vermogens(winst)belastingen als onderdeel van de taxshift en staat wantrouwig tegenover een strengere aanpak van werklozen en bruggepensioneerden. Ondernemers en zeker de leden van de kmo-organisatie Unizo herkennen zich niet meer in hun vroegere topman. Kris Peeters lijkt het volgens Wetstraatwachters moeilijk te hebben met het feit dat hij niet meer de onbetwiste nummer één is, zoals toen hij Vlaams minister-president was. NU. In september rondt de regering de door Kris Peeters bepleite taxshift af. Van echte vermogens(winst)belastingen komt weinig in huis. De roerende voorheffing wordt opgetrokken naar 27 procent, er komt een kaaimantaks en een speculatietaks. Zeker over de mogelijke opbrengst van de speculatietaks blijven er vragen. De vicepremier van CD&V probeert er ondertussen over te waken dat de regering-Michel niet te veel naar rechts afbuigt. Wanneer minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) pleit voor een verlaging van de vennootschapsbelasting, volgt nog dezelfde dag een njet van Kris Peeters. 10 JAAR GELEDEN. Het Europese Parlement keurt de aangepaste richtlijn voor de vrijmaking van diensten in de Europese Unie goed. Het oorspronkelijke voorstel van gewezen Europees commissaris Frits Bolkestein is bijgestuurd. Het principe van 'het land van herkomst' wordt in een aangepaste versie behouden. Het houdt in dat werknemers in andere EU-lidstaten kunnen werken aan de arbeidsvoorwaarden van het thuisland. Maar als volksgezondheid en veiligheid in gevaar is, gelden de sociale wetten van het land van bestemming. De vakbonden zijn tevreden omdat de regeling sociale dumping vermijdt. NU. De Bolkestein-richtlijn of dienstenrichtlijn wordt onder druk van de vakbonden aanzienlijk afgezwakt. Van een volledige vrijmaking van de dienstensector komt in Europa eigenlijk niets in huis. Wel is het zo dat er allerlei achterpoorten zijn (detachering, schijnzelfstandigen) die toelaten dat goedkope werknemers uit Oost-Europa of verder in West-Europa diensten aanbieden. Ook nieuwe vormen van ongecontroleerde dienstenverlening zoals Uber en Airbnb zorgen voor een de facto liberalisering van dienstenmarkten. 20 JAAR GELEDEN. De holding Brinvest verkoopt haar belangrijkste participatie, de Bank van Roeselare, aan de Kredietbank. Dat gebeurt op een stiekeme manier. Niet alle aandeelhouders en bestuurders van Brinvest waren van de overnamegesprekken op de hoogte. Volgens Luc Loose van Brinvest had de bank geen toekomstperspectief als afzonderlijke entiteit. Verschillende bestuurs- en directieleden van de Bank van Roeselare spreken dat tegen. Brinvest, dat nota bene opgericht was als verankeringsvehikel voor de Bank van Roeselare, vangt meer dan 2 miljard frank uit de verkoop. NU. Amper enkele weken na de verkoop van de Bank van Roeselare wordt Brinvest verkocht aan Belcofi (een dochter van Ackermans & van Haaren). Het initiatief komt van de aandeelhouders die gepasseerd werden bij de verkoop van Bank van Roeselare. AvH legt met Brinvest de hand op meer dan 2 miljard frank cash en een andere participatie in de financiële sector: driekwart van de aandelen van Europabank. De cash wordt geïnvesteerd in aandelen Almanij en Gevaert. Europabank, een specialist in consumentenkrediet, wordt een jaar later weer verkocht. Momenteel maakt de bank deel uit van de Crelan-groep. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.