1 JAAR GELEDEN. Toon Colpaert neemt afscheid als Vlaams Havencommissaris. De sociaaldemocraat zou in september met pensioen gaan, maar verlengde zijn mandaat bij gebrek aan een opvolger. De samenwerking tussen de havens bevorderde hij vooral achter de schermen. "Als de tijd rijp is, zullen ze ook commercieel samenwerken." Colpaert waarschuwt de havenbedrijven dat ze door de slinkende overheidsbudgetten nog meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Als NMBS- en Infrabelbestuurder verwacht hij van de overheid een duidelijke visie voor het spoor. Hij wacht daar wellicht nog altijd op.
...

1 JAAR GELEDEN. Toon Colpaert neemt afscheid als Vlaams Havencommissaris. De sociaaldemocraat zou in september met pensioen gaan, maar verlengde zijn mandaat bij gebrek aan een opvolger. De samenwerking tussen de havens bevorderde hij vooral achter de schermen. "Als de tijd rijp is, zullen ze ook commercieel samenwerken." Colpaert waarschuwt de havenbedrijven dat ze door de slinkende overheidsbudgetten nog meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Als NMBS- en Infrabelbestuurder verwacht hij van de overheid een duidelijke visie voor het spoor. Hij wacht daar wellicht nog altijd op. NU. Jan Blomme wordt eind juni de opvolger van Colpaert. Het voormalige hoofd van de studiedienst van het Antwerpse Havenbedrijf krijgt volgens het Vlaamse regeerakkoord een grotere rol als bemiddelaar tussen de havenbedrijven, en tussen de havens en de administratie. De havens van Antwerpen en Zeebrugge maken midden november bekend dat ze een samenwerking aangaan voor hun containertrafieken. Die blijven dit jaar in Antwerpen stijgen (+8 %), terwijl Zeebrugge bijna een kwart minder containers behandelt. Het akkoord onderstreept ook het belang van het nog te bouwen Saeftinghedok. 10 JAAR GELEDEN. De kiem voor de eerste meerwaardebelasting op een beleggingsproduct wordt gelegd. Vanaf 1 januari 2006 int de Belgische fiscus, zoals de Europese spaarrichtlijn voorschrijft, 15 procent roerende voorheffing op de rente die wordt uitbetaald aan beleggingsfondsen die meer dan 40 procent van hun middelen in obligaties beleggen. "Pas binnen twee jaar zal de uitvoerende macht beslissen of er al dan niet een taks op de meerwaarde komt", zegt een anonieme kabinetsmedewerker in een gesprek met Trends. NU. Sinds 2008 betalen beleggers bij de verkoop van deelbewijzen van een fonds roerende voorheffing op de gerealiseerde meerwaarde die voortkomt uit het vastrentende deel van het fonds. Aanvankelijk worden enkel fondsen geviseerd die voor meer dan 40 procent uit obligaties bestaan. Die drempel wordt verlaagd naar 25 procent. De regering-Michel beslist dat er ook een meerwaardebelasting van 33 procent op aandelen moet komen, wanneer die binnen het halfjaar verkocht worden. Het tarief van de roerende voorheffing stijgt bovendien op 1 januari 2016 naar 27 procent. 20 JAAR GELEDEN. Synergia Holdings is een ambitieuze Vlaamse industriegroep die een tiental ondernemingen overkoepelt. Tot de groep behoren bedrijven in Brugge en Kontich. Synergia is voor 80 procent in handen van Mutatio en voor 20 procent van privé-investeerders. Het trio achter Mutatio zijn Tony Mary, Ivo Radelet en Paul Van de Perre. Volgens de partners is industrieel ondernemen in Vlaanderen nog mogelijk door synergie tussen bedrijven te creëren. Synergia boekt in 1995 een omzet van 13 miljoen euro met 160 werknemers. Via groei en overnames moet de omzet in vijf jaar 50 miljoen euro bedragen. NU. Bij een kapitaalverhoging in 1996 treedt ook Aimé Desimpel tot het kapitaal toe. Een jaar later trekt Synergia naar de beurs. Mary, Radelet en Van de Perre verdwijnen uit de groep. Eind jaren negentig worden bedrijven van de groep failliet verklaard. Synergia wordt Accentis. De groep concentreert zich op vastgoed. Met de overname van de vastgoedportefeuille van de Punch International-groep in 2008 begint een nieuw verhaal. De vastgoedholding is actief in semi-industrieel vastgoed in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Slowakije. In 2015 verwacht Accentis nettohuurinkomsten van 11,3 miljoen euro. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.