1 JAAR GELEDEN. Zes weken na zijn aantreden als minister van Financiën verdedigt Johan Van Overtveldt (N-VA) het regeringsbeleid: met de lastenverlagingen voor bedrijven en gezinnen en met de sanering van de overheidsfinanciën -- vooral via de uitgaven -- zorgt de regering-Michel voor een trendbreuk. Van Overtveldt heeft de ambitie de fiscale druk te verminderen. In de ramingen voor het begrotingsplan dat de regering aan Europa bezorgd heeft, is er volgens hem al een knik te zien: de belastingdruk gaat van 48 naar 47,6 procent van het bbp.
...

1 JAAR GELEDEN. Zes weken na zijn aantreden als minister van Financiën verdedigt Johan Van Overtveldt (N-VA) het regeringsbeleid: met de lastenverlagingen voor bedrijven en gezinnen en met de sanering van de overheidsfinanciën -- vooral via de uitgaven -- zorgt de regering-Michel voor een trendbreuk. Van Overtveldt heeft de ambitie de fiscale druk te verminderen. In de ramingen voor het begrotingsplan dat de regering aan Europa bezorgd heeft, is er volgens hem al een knik te zien: de belastingdruk gaat van 48 naar 47,6 procent van het bbp. NU. Na maandenlange spanningen en een aantal conclaven zet de regering-Michel een taxshift van meer dan 7 miljard euro in de stijgers. De lastenverlagingen voor bedrijven en gezinnen worden gecompenseerd door besparingen, extra belastingen op consumptie en vermogensheffingen, zoals een speculatietaks. Die laatste maatregel krijgt veel kritiek. Van Overtveldt ziet de taks als een zoenoffer aan CD&V. Volgens de jongste ontwerpbegroting die België indient bij de Europese Commissie daalt de fiscale druk tot 46,9 procent in 2015 en 46,7 procent in 2016. Daarmee bereikt de minister zijn doelstellingen. 10 JAAR GELEDEN. Trends brengt een portret van de Belgische familiale aandeelhouders achter InBev. In de Stichting Interbrew groeperen de families hun belang in de brouwer Interbrew, wanneer die in december 2000 naar de beurs trekt. De Belgische families controleren bij die beursgang twee derde van de aandelen. Het is een versnipperd geheel met drie takken: Eugénie, Patri en Sébastien. Bij Eugénie zwaait de familie De Spoelberch de plak, met als boegbeeld Philippe de Spoelberch. Bij Patri is Alexandre Van Damme de sterke man. Arnoud de Pret is de bestuurder van Sébastien. NU. De brouwer is het voorbije decennium groter geworden, en de families rijker. Half november doet AB InBev zijn ultieme overname: SABMiller. Daarmee daalt het belang van de Belgische families in de wereldbrouwer, goed voor 45 miljard euro beurswaarde, tot minder dan een kwart. De versnippering van het familiale aandeelhouderschap gaat door. Het aandeelhoudersclubje bestaat uit zowat 200 mensen. Alexandre Van Damme is nog altijd bestuurder. Philippe de Spoelberch is opgevolgd door zijn neef Grégoire, en Arnoud de Pret door Paul Cornet de Ways Ruart. 20 JAAR GELEDEN. 4 procent van de werkende Belgen werkt thuis. Nog eens 4 procent kiest voor occasioneel telewerk en werkt een of meer dagen in de week thuis. Het debat over telewerk komt stilaan op gang en de voordelen worden tegen de nadelen afgewogen. Een werknemer kan privé en werk beter op elkaar afstemmen, maar tegelijk vervaagt de grens tussen werk en privé. Voor de werkgever betekent telewerk minder overheadkosten, maar er is minder zicht op wat de werknemer doet. NU. Het aandeel werknemers dat aangeeft soms thuis te werken is de voorbije twintig jaar fors toegenomen. Het aandeel Belgen dat constant thuis werkt blijft stabiel: 4 procent. Maar ondertussen kiezen 10 procent van de werknemers occasioneel voor thuiswerk. Die stijging is een gevolg van een cao uit 2005 die voor het eerst de regels voor telewerk vastlegt. Daarnaast heeft telewerk veel profijt getrokken van de verspreiding van de informatietechnologie. Jongeren kunnen minder aan telewerk doen. De werkgever vraagt enige maturiteit van een werknemer vooraleer hij dat toelaat. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.