1 JAAR GELEDEN. De Vlaamse regering bespaart 32 miljoen euro op cultuursubsidies. Gemiddeld is dat voor de culturele organisaties een aderlating van 5 tot 10 procent. De sector en in het bijzonder Peter De Caluwe van De Munt, dat 20 procent moet inleveren, pleit ervoor subsidies te zien als investeringen. Uit de rondvraag van Trends bij experts blijkt dat de economische impact van de cultuursector groter is dan het percentage van het bbp dat in de vorm van subsidies naar de sector gaat. Vlaams minister Gatz stelt echter: "Ik zie niet in waarom in besparingstijden cultuur buiten schot moet blijven."
...

1 JAAR GELEDEN. De Vlaamse regering bespaart 32 miljoen euro op cultuursubsidies. Gemiddeld is dat voor de culturele organisaties een aderlating van 5 tot 10 procent. De sector en in het bijzonder Peter De Caluwe van De Munt, dat 20 procent moet inleveren, pleit ervoor subsidies te zien als investeringen. Uit de rondvraag van Trends bij experts blijkt dat de economische impact van de cultuursector groter is dan het percentage van het bbp dat in de vorm van subsidies naar de sector gaat. Vlaams minister Gatz stelt echter: "Ik zie niet in waarom in besparingstijden cultuur buiten schot moet blijven." NU. De besparingsdruk en het tekort op de begroting zijn niet verdwenen. De goodwill waar Sven Gatz aanvankelijk op kon rekenen, is dat wel. Bij de verdeling van de projectsubsidies krijgt hij kritiek. De liberale minister houdt echter voet bij stuk: hij stelt vanaf 2017 meer middelen in het vooruitzicht, maar wil die wel selectiever verdelen. Bij de federale cultuurinstellingen is de besparingslogica evenmin verdwenen. Al lijkt de studie die Didier Reynders (MR) heeft besteld over het fusiedossier Nationaal Orkest van België en De Munt wel ruimte te laten voor een geloofwaardig artistiek project. 10 JAAR GELEDEN. Trends analyseert het beleid van de paarse regering. Sinds het aantreden in 1999 -- toen paars-groen -- is de regering-Verhofstadt almaar efficiënter geworden. De eerste jaren is het aantal jobs met bijna 60.000 gestegen. Maar vanaf 2004 hervalt de tweede regering-Verhofstadt in vrijblijvend voluntarisme. De focus ligt op het bereiken van een begrotingsevenwicht en daarbij wordt vooral gekozen voor eenmalige maatregelen. Nadat in het begin van de legislatuur een belastingverlaging is doorgevoerd, neemt de fiscale druk opnieuw toe, van 49,9 naar 50,2 procent van het bbp. NU. Er wordt niet echt positief teruggekeken op het sociaaleconomische beleid onder Guy Verhofstadt. Binnen zijn coalitie moeten verschillende partijen constant tevreden worden gesteld. De liberalen eisen fiscale kortingen, de PS extra sociale uitgaven. Vooral de PS weet zijn slag thuis te halen. het gevolg: het primaire saldo, of de ontvangsten min de uitgaven zonder rentelasten, daalt van 6 procent van het bbp in 2000 tot amper 2 procent in 2005. Daarmee verdwijnt een belangrijke buffer die de vergrijzingskosten onder controle moet houden. 20 JAAR GELEDEN. Vlaams minister van Economie Eric Van Rompuy (CVP) wil de Vlaamse bedrijven meer zuurstof geven. De middelen daarvoor zijn echter beperkt. Vlaanderen beschikt over weinig fiscale autonomie en Van Rompuy wil dat die uitgebreid wordt. Met extra fiscale bewegingsvrijheid zou het voor de Vlaamse minister niet de bedoeling zijn de personenbelasting te verlagen, wel om de lasten voor vennootschappen te verlagen. Momenteel kan Van Rompuy weinig meer doen dan een garantieregeling voor risicokapitaal verstrekt aan kmo's in het leven te roepen. NU. Met de zesde staatshervorming is de fiscale autonomie van de deelstaten toegenomen. Ze stijgt van 19 naar 32 procent van de totale ontvangsten. Daarmee is de belastingautonomie van de deelstaten nog altijd lager dan die van de lokale overheden (50 %). Die extra fiscale autonomie situeert zich vooral in de personenbelasting. De vennootschapsbelasting, een belangrijk instrument om de bedrijven meer fiscale ademruimte te geven, blijft federaal. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.