1 JAAR GELEDEN. Vooral in de VStrekken bedrijven opnieuw op het overnamepad. In de eerste vier maanden van het jaar wordt voor 1000 miljard dollar aan deals aangekondigd, dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2012. De farmasector spant de kroon, met het monsterbod van het Amerikaanse Pfizer op het Britse AstraZeneca voor bijna 100 miljard dollar. De deals zijn niet alleen ingegeven door de zucht naar omzet- en winstgroei, maar ook door fiscale overwegingen. De verhuizing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland kan de belastingfactuur voor Amerikaanse ondernemingen drastisch verlagen.
...

1 JAAR GELEDEN. Vooral in de VStrekken bedrijven opnieuw op het overnamepad. In de eerste vier maanden van het jaar wordt voor 1000 miljard dollar aan deals aangekondigd, dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2012. De farmasector spant de kroon, met het monsterbod van het Amerikaanse Pfizer op het Britse AstraZeneca voor bijna 100 miljard dollar. De deals zijn niet alleen ingegeven door de zucht naar omzet- en winstgroei, maar ook door fiscale overwegingen. De verhuizing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland kan de belastingfactuur voor Amerikaanse ondernemingen drastisch verlagen. NU. Voorlopig komt geen einde aan de fusie- en overnamegolf. De centrale banken blijven vasthouden aan hun beleid van goedkoop geld en nieuwe aandelen zijn, na een goed beursjaar, een interessante financieringsbron voor overnames. Aandeelhouders zijn in goede beurstijden ook sneller geneigd een royaal overnamebod te aanvaarden. Ook Europese bedrijven hebben hun zinnen op overnames gezet. Zo lanceert Royal Dutch Shell een overnamebod van 65 miljard euro op de gasproducent BG Group. De Brits-Nederlandse energiereus betaalt een premie van 50 procent voor de aandelen van BG Group. 10 JAAR GELEDEN. De VLD van premier Guy Verhofstadt wil ondernemen aantrekkelijker maken. Maar die plannen stroken niet met het beleid van de paarse regering. De belastingdruk op arbeid bedraagt 55 procent. De loonkosten voor de werkgever bedragen 134 procent van het brutoloon, de werknemer houdt gemiddeld 60 procent van dat brutoloon over. De overheidsuitgaven lopen onder druk van coalitiepartner PS op. Ondernemers -- de klassieke blauwe achterban -- herkennen zich niet meer in het beleid van de VLD. NU. De liberale partij, ondertussen omgedoopt tot Open Vld, regeert zich bijna kapot in coalities met de socialisten. In de regering-Di Rupo proberen de Vlaamse liberalen werk te maken van lastenverlagingen en extra belastingen tegen te houden. Ze slagen daar amper in. Ondertussen worden kritische liberalen als Jean-Marie Dedecker eruit gegooid. De partij lijdt vanaf 2007 verkiezingsnederlaag na verkiezingsnederlaag. In de regering-Michel voelt de Open Vld zich beter in zijn sas. Met de MR en de N-VA heeft de partij coalitiepartners die sociaaleconomisch op dezelfde lijn zitten. 20 JAAR GELEDEN. Het Gentse plantenbiotechbedrijf Plant Genetic Systems (PGS) heeft, ondanks een uitgestelde beursintroductie, 23 miljoen dollar vers kapitaal gezocht. Even later wordt in Canada de eerste generatie genetisch gemanipuleerd koolzaad geoogst. PGS is in 1982 gegroeid uit het baanbrekend onderzoek van de hoogleraren Marc Van Montagu en Jozef Schell aan de Gentse universiteit. Het wordt de bakermat van de gentechnologie in de planten- en landbouwsector. De Gentse vorsers zijn de eersten die genetisch materiaal in planten inbrengen om de eigenschappen van die planten te wijzigen. NU. PGS is nog altijd springlevend. Tot een beursgang komt het niet, want er wordt geopteerd voor een verkoop. AgrEvo, een joint venture van de Duitse concerns Hoechst en Schering, kaapt PGS weg voor de neus van Monsanto, Bayer en de andere sectorgenoten. Hoechst fuseert in 2000 met Rhône-Poulenc. Het fusiebedrijf Aventis verkoopt twee jaar later zijn landbouwtak aan Bayer, dat zo het vroegere PGS in de schoot geworpen krijgt. Aventis CropScience nv, zoals PGS dan heet, krijgt de naam Bayer CropScience. Het is het belangrijkste innovatiecentrum voor plantenbiotechnologie van het Duitse concern. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.