1 jaar geleden. Het aantal woonkredieten aan jongeren onder dertig jaar daalt, leert een onderzoek van KBC. De verklaring is wellicht te zoeken in de stijging van de vastgoedprijzen en de strengere kredietvoorwaarden van de banken. De gemiddelde investeringsbedragen schommelden vroeger tussen 100.000 en 250.000 euro, terwijl ze nu vaak boven 250.000 euro liggen. Tegelijkertijd zijn er almaar minder mensen die meer dan 200.000 euro lenen bij de bank en stijgt de eigen inbreng. Een op de twee kredietnemers financiert meer dan 20 procent van zijn aankoop met eigen spaargeld.
...

1 jaar geleden. Het aantal woonkredieten aan jongeren onder dertig jaar daalt, leert een onderzoek van KBC. De verklaring is wellicht te zoeken in de stijging van de vastgoedprijzen en de strengere kredietvoorwaarden van de banken. De gemiddelde investeringsbedragen schommelden vroeger tussen 100.000 en 250.000 euro, terwijl ze nu vaak boven 250.000 euro liggen. Tegelijkertijd zijn er almaar minder mensen die meer dan 200.000 euro lenen bij de bank en stijgt de eigen inbreng. Een op de twee kredietnemers financiert meer dan 20 procent van zijn aankoop met eigen spaargeld. Nu. Een derde van de hypothecaire kredieten die BNP Paribas Fortis in 2014 afsluit, gaat naar jongeren onder dertig jaar. Die lenen gemiddeld 158.980 euro voor de aankoop van een eigen woning, bijna 3000 euro meer dan een jaar eerder en naar schatting 82 procent van de waarde van hun vastgoed. Ter vergelijking: de gemiddelde kredietnemer leent slechts 73 procent van de waarde van zijn aankoop. Het valt op dat jongeren meer lenen voor de aankoop van een huis, omdat (over alle leeftijdscategorieën) het gemiddelde bedrag voor hypotheekleningen bij BNP Paribas Fortis licht gedaald is tot 115.000 euro. 10 jaar geleden. Jo Cornu is zestig en net met 'pensioen' vertrokken. In alle stilte heeft hij de fakkel bij Alcatel doorgegeven aan Serge Tchuruk. De zestigjarige Cornu vult het begrip pensioen wel enigszins anders in dan de gemiddelde Vlaming. Zo blijft hij in 2005 bestuurder bij KBC, Agfa, Barco en bij het uitgeversbedrijf De Tijd. Stilzitten is geen optie. Een opvallende uitspraak uit het interview : "Eerlijk, ik heb nooit voor de staat willen werken. Als je in alles wat je doet, rekening moet houden met de politiek, dan hoeft het voor mij niet meer." Nu. Van een pensioen komt bij Cornu weinig in huis. In 2007 krijgt hij opnieuw een operationele rol als CEO van Agfa. Hij blijft op die stoel zitten tot 2010 en laveert het beeldvormingsbedrijf uit woelig water. Maar zelfs daarna blijft de plicht roepen. Sinds september 2013 leidt Cornu de NMBS. Ondanks zijn aversie voor politieke inmenging is hij dan toch manager van een overheidsbedrijf geworden. Na een veelbelovende start wakkert de spoorbaas met een brief en enkele straffe uitspraken vooral het ongenoegen van personeel en reizigers aan. De vraag of hij het zal volhouden tot zijn pensioen is voor Cornu echter niet aan de orde. 20 jaar geleden. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) viert zijn eeuwfeest. Maar het enthousiasme is niet groot bij de werkgeversorganisatie. Het sociaal overleg verloopt stroef. Met een rooms-rode regering die een directe lijn heeft naar de vakbonden is het voor het VBO niet altijd even gemakkelijk zijn sociaaleconomische lobbywerk te verrichten. Bovendien is er almaar meer concurrentie van andere werkgeversorganisaties, vooral van het Vlaams Economisch Verbond (VEV). Nu België een federale staat is, hoopt het VEV het VBO te overvleugelen. Nu. Het VBO blijft een centrale factor in het sociaal overleg en is dankzij de aangesloten sectorfederaties nog altijd de belangrijkste werkgeversorganisatie. Met de zesde staatshervorming worden arbeidsmarktbevoegdheden overgeheveld en neemt het soortelijk gewicht van Voka, het vroegere VEV, toe. Maar het VBO blijft eerste viool spelen: het loonoverleg blijft op federaal niveau. De kritiek op het VBO is de voorbije jaren wel toegenomen omdat het net als de andere sociale partners almaar moeilijker akkoorden kan afsluiten, tenzij de regering met geld over de brug komt. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.