1 jaar geleden. Sinds 1 januari 2014 verliezen de Belgische spaarders hun getrouwheidspremie niet meer als ze geld overschrijven tussen spaarrekeningen van dezelfde bank. De premie is normaal pas verworven als ze het geld een jaar lang op de rekening laten staan. Het is een van de regels voor het spaarboekje die de Belgische wetgever heeft ingevoerd om de consument te beschermen. Een andere is de driemaandelijkse uitbetaling van de premie, in plaats van één keer per jaar.
...

1 jaar geleden. Sinds 1 januari 2014 verliezen de Belgische spaarders hun getrouwheidspremie niet meer als ze geld overschrijven tussen spaarrekeningen van dezelfde bank. De premie is normaal pas verworven als ze het geld een jaar lang op de rekening laten staan. Het is een van de regels voor het spaarboekje die de Belgische wetgever heeft ingevoerd om de consument te beschermen. Een andere is de driemaandelijkse uitbetaling van de premie, in plaats van één keer per jaar. Nu. Er gebeuren nog altijd veel vergissingen met de getrouwheidspremie. Mensen halen hun geld af voor het verstrijken van de getrouwheidsperiode en lopen zo een extra vergoeding mis. Of ze durven niet in te gaan op een beter aanbod van hun huisbank uit schrik hun premie te verliezen. Terwijl ze nochtans ongestraft tot drie keer per jaar van spaarrekening kunnen wisselen, als ze maar bij dezelfde bank blijven. Het spaarboekje is nog altijd onnodig complex, maar de spaarders hebben de voorbije jaren wel een boel extra tools gekregen om te vergelijken en de beste keuze te maken. 10 jaar geleden. De zelfstandigenpensioenen zijn laag. Het minimumpensioen ligt een stuk onder dat van de werknemers. Voor veel zelfstandigen dreigt de armoede als ze na hun carrière moeten rekenen op het wettelijk pensioen. Vandaar dat het gros van de 600.000 zelfstandigen zelf op zoek moet naar een appeltje voor de dorst. De oude generatie kiest voor vastgoed en spaargeld, de anderen werken via een vennootschap waar ze geld parkeren of ze betalen bijdragen voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Nu. Het minimumpensioen voor zelfstandigen (gezinspensioen) is sinds 1 april 2013 gelijkgesteld met dat van werknemers. Voor alleenstaanden is er nog een verschil tussen beide stelsels. De voorbije tien jaar zijn de zelfstandigenpensioenen opgetrokken. Toch volstaat dat voor hen niet om hun levensstandaard te behouden. Een aanvullend pensioen blijft noodzakelijk. De regering-Di Rupo hapt een stuk weg uit de appel voor hun oude dag door de roerende voorheffing op de liquidatiebonus op te trekken van 10 naar 25 procent. Zelfstandigen die bij hun pensioen hun vennootschap ontbinden, worden zo zwaarder belast. 20 jaar geleden. Vld-voorzitter Guy Verhofstadt laakt de verkoop van overheidsbedrijven (ASLK, Distrigas) aan ondernemingen rond de Generale Maatschappij. Wallonië steunt de uitverkoop om een grondige begrotingssanering te vermijden. "Het Belgische grootpatronaat, de top van de vakbonden en een deel van het politieke milieu wensen geen fundamentele veranderingen die hun comfortabele machtspositie in gevaar brengen." De Vlamingen moeten de Franstaligen met de rug tegen de muur zetten voor een grondige hervorming van de sociale zekerheid en de pensioenen. Nu. De eerste regering-Verhofstadt realiseert in 2000-2001 het Lambermontakkoord waardoor Wallonië veel geld krijgt voor zijn onderwijs. De regeringen-Verhofstadt organiseren de verkoop van het Belgacom-pensioenfonds en de overheidsgebouwen als eenmalige maatregel om besparingen te vermijden. Fortis koopt de andere helft van ASLK, dat ook NMKN opslokt. De PS krijgt een jaarlijkse stijging van 4,5 procent voor de gezondheidsuitgaven. Een grondige pensioenhervorming blijft uit. Verhofstadt zegt dat communautaire discussies indruisen tegen het liberalisme. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.