1 jaar geleden. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dient voor het vierde jaar op rij een sluitende begroting in. De volgende ploeg moet na de verkiezingen van mei op dat pad voortgaan. Maar dat wordt moeilijk met de zesde staatshervorming, die wel veel bevoegdheden overdraagt naar de deelstaten, maar slechts 87,5 procent van de bijbehorende middelen. Dat betekent dat de deelstaten voor 2,5 miljard euro moeten saneren. Ze moeten ook een hogere bijdrage betalen voor de pensioenlasten van hun statutaire ambtenaren. Dat kost Vlaanderen tegen 2030 nog eens 915 miljoen.
...

1 jaar geleden. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dient voor het vierde jaar op rij een sluitende begroting in. De volgende ploeg moet na de verkiezingen van mei op dat pad voortgaan. Maar dat wordt moeilijk met de zesde staatshervorming, die wel veel bevoegdheden overdraagt naar de deelstaten, maar slechts 87,5 procent van de bijbehorende middelen. Dat betekent dat de deelstaten voor 2,5 miljard euro moeten saneren. Ze moeten ook een hogere bijdrage betalen voor de pensioenlasten van hun statutaire ambtenaren. Dat kost Vlaanderen tegen 2030 nog eens 915 miljoen. Nu. De last van de staatshervorming is een van de redenen waarom de nieuwe Vlaamse regering onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) het zo moeilijk heeft om een begroting in evenwicht in te dienen. De Waalse regering denkt zelfs pas in 2018 een begrotingsevenwicht te halen. Ondanks de kosten van de zesde staatshervorming denken de deelstaatregeringen er niet aan een nieuwe institutionele hervorming te vragen. Een zevende staatshervorming, laat staan een nieuwe financieringswet die de geldstromen tussen het federale niveau en de regio's regelt, is voorlopig niet aan de orde. 10 jaar geleden. Bea Cantillon, directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid en expert in sociale zekerheid en vergrijzing, waarschuwt: de kosten van de vergrijzing worden onderschat. Het cijfer van de Studiecommissie die tegen 2030 een meeruitgave van 3,4 procent van het bbp vooropstelt, is te optimistisch. Zo worden de kosten van de gezondheidszorg te laag ingeschat. Cantillon wijst er ook op dat een aantal cijfers over de vergrijzingskosten relatief onbekend zijn, zoals de totale omvang. Voor de financiering van de sociale zekerheid en de vergrijzing kijkt Cantillon in de richting van een vermogensbelasting. Nu. De voorspelling van Bea Cantillon komt uit. Terwijl de extra kosten van de vergrijzing tegen 2030 nog op 3,4 procent van het bbp werden geschat, is dat volgens de recentste cijfers 7,6 procent. Toch denken experts dat de financiering van de pensioenen tijdig kan worden veiliggesteld als de juiste maatregelen worden genomen. Cantillon maakte deel uit van de Commissie Pensioenhervormingen die een aantal beleidsaanbevelingen doet. Zo moeten de Belgen langer werken en moeten de pensioenstelsels naar elkaar toegroeien. De commissie wil ook de opbrengst van dat zelfgespaarde pensioen extra belasten. 20 jaar geleden. Na het Zweedse Extra Film koopt Spector Photo Group ook de weinig rendabele Franse fotofinisher Racine. Acht fotolabo's en een kwart van de Franse markt voor 15 keer de courante winst. De omzet verdubbelt. Het is een historisch moment, vertelt CEO Johan Mussche van Spector, het voormalige Prominvest. Niet enkel Kodak, maar alle grote spelers komen binnenkort met Advanced Photo System, een nieuw type filmcassette waarop ook gegevens zoals de datum van de opname kunnen worden weggeschreven. Hij belooft nog meer overnames. "Je zal nog van ons horen. En het zal niet eens lang meer duren." Nu. Verdere expansie in Oostenrijk en Zwitserland maken van Vlerick-boy Johan Mussche de Manager van het Jaar 1995. Enkele maanden later zijn de overname van de distributieketen Interdiscount/Photo Hall en van fotogroep Porst in Duitsland en Hongarije de stap te ver. De tegenvallers volgen elkaar op. Mussche brengt de 65 Belgische winkels van Photo Hall in 1998 nog naar de beurs, maar hij wordt in 2000 ziek. Hij overlijdt in augustus 2001, 52 jaar oud. De digitale fotografie doet Spector de das om. Photo Hall gaat eind 2012 failliet. De herdoopte Smartphoto Group is vandaag een centenaandeel. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.