1 jaar geleden. De kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de rating van overheidsobligaties in yuan. China heeft jarenlang de groei opgepompt met artificieel goedkope leningen en kampt met een enorme kredietzeepbel. De gezamenlijke schuld van overheid en de privésector zou goed zijn voor 240 procent van het bbp. In dat cijfer zit ook de kredietverlening door de schaduwbanken. Dat is een weinig gereguleerd geldcircuit naast de reguliere banken. De schaduwbanken kennen een verontrustend snelle groei.
...

1 jaar geleden. De kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de rating van overheidsobligaties in yuan. China heeft jarenlang de groei opgepompt met artificieel goedkope leningen en kampt met een enorme kredietzeepbel. De gezamenlijke schuld van overheid en de privésector zou goed zijn voor 240 procent van het bbp. In dat cijfer zit ook de kredietverlening door de schaduwbanken. Dat is een weinig gereguleerd geldcircuit naast de reguliere banken. De schaduwbanken kennen een verontrustend snelle groei. Nu. De Chinese overheid probeert de schuldverslaving van de economie aan te pakken. De artificieel goedkope kredieten moeten plaatsmaken voor meer marktdiscipline, waarbij banken de risico's van een krediet correct inschatten. Als bedrijven hun leningen niet meer kunnen terugbetalen, springt de overheid niet zomaar bij. In het eerste kwartaal is de kredietverstrekking met 9 procent gedaald tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Probleem is de stokkende economische groei. Dat verhoogt de druk op de overheid om de geldkraan weer te openen. 10 jaar geleden. De Belgische activiteiten van C&A zijn slechts met 2,7 procent gegroeid, terwijl de lat op 5 procent ligt. De kledingketen heeft last van een erg hete zomer, waardoor de wintercollectie niet genoeg verkoopt. Om weer aan te knopen met een hogere groei, slorpt C&A zijn zusterketen Marca op. Het aantal C&A-winkels verdubbelt daardoor tot 70. Algemeen directeur Mimi Lamote zal de overgenomen vestigingen niet rechtstreeks aansturen, maar via franchising. Zo blijft het risico binnen de perken, want C&A duikt nu ook op in de periferie. Tot dan was de formule alleen te vinden in de stadscentra. Nu. C&A is met 140 winkels nog eens dubbel zo groot geworden. De keten draait een omzet van 527 miljoen euro. Daarmee doet hij in 2012, de meest recente cijfers, beter dan het sectorgemiddelde. C&A blijft marktleider in België met een aandeel van ongeveer 9 procent. In de periferie wordt de concurrentie wel harder voor de keten die nog altijd aan eigen collecties vasthoudt. Vooral de multimerkenwinkel ZEB profileert zich daar als een uitdager. Online moet C&A zich in België ook weren tegen spelers als Zalando. C&A is sinds 2007 bezig met e-commerce, maar lanceerde de Belgische webwinkel pas in 2012. 20 jaar geleden. Uit een studie van Jef Vuchelen, Marc Jegers en Veronique Weets (VUB) blijkt dat de wet-Cooreman van 1982 voor 91.000 extra jobs heeft gezorgd. De wet van de hand van CVP-senator Etienne Cooreman biedt ondernemingen een fiscale stimulans om hun eigen vermogen te versterken. Ook de netto-impact op de begroting en de staatsschuld is positief, ondanks de zware kritiek uit socialistische hoek. Vuchelen en co pleiten voor een nieuwe wet-Cooreman omdat de financiële slagkracht van de Belgische ondernemingen opnieuw slechter is geworden, hoewel niet zo dramatisch als aan het begin van de jaren tachtig. Nu. Een nieuwe wet-Cooreman is er nooit gekomen, omdat de socialisten eisen dat bedrijven gedwongen zouden worden het kapitaal te gebruiken voor werkgelegenheidscreatie. Dit was ook de doelstelling van de Cooreman-wet, maar werd nooit zwart op wit geëist. Met de invoering van de notionele-intrestaftrek door de regering-Verhofstadt komt er een nieuwe fiscale stimulans om bedrijven aan te zetten hun eigen vermogen te versterken. Net als in de jaren tachtig en negentig woedt een discussie over het positieve effect van dergelijke stimulansen, en wordt het systeem onder druk van de socialistische partijen en vakbonden steeds meer ondergraven. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.