1 jaar geleden. Een einde van het bankgeheim zal weinig impact hebben op Luxemburg. Het land trekt steeds meer buitenlandse investeringen aan met zijn milde fiscaliteit en zijn pragmatische economische beleid. Het Groothertogdom is de Europese basis voor de verkoop van beleggingsfondsen met een Europees paspoort. Vanuit het land wordt een vermogen van 2468 miljard euro beheerd. De distributie en het administratieve management van beleggingsfondsen vertegenwoordigen meer dan driekwart van de toegevoegde waarde die de financiële sector creëert.
...

1 jaar geleden. Een einde van het bankgeheim zal weinig impact hebben op Luxemburg. Het land trekt steeds meer buitenlandse investeringen aan met zijn milde fiscaliteit en zijn pragmatische economische beleid. Het Groothertogdom is de Europese basis voor de verkoop van beleggingsfondsen met een Europees paspoort. Vanuit het land wordt een vermogen van 2468 miljard euro beheerd. De distributie en het administratieve management van beleggingsfondsen vertegenwoordigen meer dan driekwart van de toegevoegde waarde die de financiële sector creëert. Nu. Vanaf 2015 wisselt Luxemburg, zoals alle Europese lidstaten, informatie uit over interesten die zijn betaald aan inwoners van een andere lidstaat. Intresten via een Luxemburgse bank worden automatisch gemeld aan de Belgische fiscus. Vanaf 2017 worden in de EU ook gegevens uitgewisseld over beleggingsfondsen zonder Europees paspoort, gestructureerde producten, verzekeringsproducten en stichtingen, trust- en aanverwante structuren. Omdat een Europese richtlijn alle tegoeden tussen de lidstaten in kaart brengt, wordt een Belgische vermogensbelasting mogelijk. 10 jaar geleden. 'Familiebedrijven. De ultieme belegging', titelt Trends bij een foto van Jef Colruyt. De gelijknamige grootgrutter is een van de best presterende familiale bedrijven op de beurs, samen met D'Ieteren en UCB. Trends analyseert het rendement voor de belegger in familiale bedrijven die op de beurs staan en komt op 163 procent in tien jaar. Daarmee kloppen de families de Bel-20-index. Die haalt in die periode 62,5 procent rendement. Familiale harmonie, een langetermijnvisie, en geduldig kapitaal (dat betekent niet onmiddellijk rendement eisen) zijn de belangrijkste succesfactoren. Nu. Colruyt, D'Ieteren en UCB hebben de belegger het voorbije decennium niet ontgoocheld. Integendeel. UCB presteert nog het 'zwakst', met een koersklim (dus zonder dividenden) van 58 procent. Zowel Colruyt als D'Ieteren zag zijn koers verdubbelen (Colruyt: +117 %). En toch hangt ook vandaag nog altijd een geurtje van inefficiëntie rond familiebedrijven. Onterecht, analyseert een recente studie van Harvard Business Review. Familiebedrijven presteren beter in tijden van recessie, omdat ze blijven investeren in nieuwe producten. Bovendien springen ze voorzichtiger om met ontslagen. 20 jaar geleden. BAC, de spaarbank van de christelijke arbeidersbeweging, slaat een nieuwe richting in. Het statuut van de financiële instelling wijzigt, van spaarbank in bank. De naam verandert, van BAC in Bacob. Hubert Detremmerie geeft de fakkel door aan Dirk Bruneel. Maar ook strategisch is er een fundamentele ommezwaai. Bacob wil snel, modern en dynamisch zijn. De 'bank van de kleine man' moet plaats maken voor een professioneel beheerde bank die actief wordt op de internationale financiële markten. Nu. De strategische switch van Bacob houdt de kiemen in zich voor de ontsporing van de Dexia-groep. Door de ambities te verleggen, komt Bacob op een spoor van schaalvergroting, diversifiëring en internationalisering. Dat leidt eerst tot de fusie met de zakenbank Paribas Bank België en later met de bank voor de openbare besturen Gemeentekrediet. Twee activiteiten waarmee Bacob geen voeling heeft, en die weinig synergie opleveren. Uiteindelijk implodeert het fusiebedrijf Dexia aan de gevolgen van de doorgedreven grootheidswaanzin. De christelijke arbeidersbeweging had beter moeten luisteren naar de volksspreuk 'schoenmaker blijf bij uw leest'. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.