1 jaar geleden. De grote Vlaamse zenders bundelen de krachten voor Stievie. Een platform om live en uitgesteld tv te kijken via smartphones en tablets. Het is een waarschuwing voor de operatoren. In het bijzonder voor Telenet, dat maar geen vergelijk vindt met de VMMa (VTM, 2BE). De commerciële omroep wil dat de operator meer geld op tafel legt, anders is het grote aanbod van gratis lokale programma's onhoudbaar. Uitgesteld kijken knaagt aan de advertentie-inkomsten van de omroepen. Zij vinden gehoor bij de Vlaamse regering, die het mediadecreet aanpast.
...

1 jaar geleden. De grote Vlaamse zenders bundelen de krachten voor Stievie. Een platform om live en uitgesteld tv te kijken via smartphones en tablets. Het is een waarschuwing voor de operatoren. In het bijzonder voor Telenet, dat maar geen vergelijk vindt met de VMMa (VTM, 2BE). De commerciële omroep wil dat de operator meer geld op tafel legt, anders is het grote aanbod van gratis lokale programma's onhoudbaar. Uitgesteld kijken knaagt aan de advertentie-inkomsten van de omroepen. Zij vinden gehoor bij de Vlaamse regering, die het mediadecreet aanpast. Nu. Stievie heeft twintigduizend abonnees. Dat en het aangepaste mediadecreet maken weinig indruk op Telenet. Toch komt er onverwacht een compromis uit de bus met VMMa, dat nu Medialaan heet. Niet alleen de discussie over uitgesteld kijken is beslecht. Er is ook een akkoord om de kanalen van Medialaan te verspreiden via het Yelo-platform van Telenet voor computers, smartphones en tablets. Zenders en operatoren kiezen voor samenwerking door de opkomst van Netflix. De Amerikaanse onlinevideodienst bereidt een Belgische expansie voor en is daardoor een gemeenschappelijke vijand. 10 jaar geleden. De 28-jarige minister van Leefmilieu Freya Van den Bossche (sp. a) mag pronken met de goedkeuring van het federale Klimaatplan. Dat zet de Europese Kyoto-normen voor minder CO2-uitstoot om in doelstellingen per regio. De opdracht voor Vlaanderen -- 9,4 procent minder uitstoten dan in 2001 -- blijkt moeilijker dan voor Wallonië, dat zijn uitstoot met 4,7 procent moet doen dalen. De bedrijven, die hun aandeel in de emissies al stevig zagen zakken, vrezen concurrentiële nadelen. Die worden gedeeltelijk opgevangen door benchmarkingconvenanten. Nu. Mede door de economische crisis en de aankoop van 'schone lucht' in het buitenland haalt België zijn Kyoto-doelstellingen. Maar een verdeling van lusten en lasten voor het nieuwe, uit 2009 daterende, federale Klimaatplan tussen de federale regering en de regio's laat nog altijd op zich wachten. Freya Van den Bossche verkaste naar de Vlaamse regering, waar ze als minister van Energie onder andere een zeer gul subsidiesysteem voor zonnepanelen op poten zette. Het Europese statistiekbureau Eurostat liet weten dat België achterophinkt om de hernieuwbare-energiedoelstellingen te realiseren. 20 jaar geleden. België speelt mee in de top van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De uit Lier afkomstige Leo Van Houtven is secretaris van het IMF. De facto is hij nummer drie, na algemeen directeur Michel Camdessus en assistent-directeur Richard Erb. Zij staan in voor het dagelijks management. Sinds de oprichting van het IMF heeft België ook een zetel in de 24-koppige raad van bestuur. Daar zit sedert kort Willy Kiekens, ex-adviseur van de Nationale Bank. Volgens Trends is zijn benoeming doorgedrukt door Fons Verplaetse, gouverneur van de Nationale Bank, ten koste van de regeringskandidaat. Nu. De Belgen zijn hun posities in de top van het IMF kwijt. Leo Van Houtven ging in 1997 met pensioen, na een carrière van ongeveer veertig jaar bij de instelling. Willy Kiekens heeft een stapje opzij moeten doen, door een herschikking van de raad van bestuur van het IMF aan het einde van 2012. Sindsdien moet België zijn plek in de raad van bestuur afwisselen met Nederland. Dat land is momenteel aan de beurt, Kiekens zit in de wachtkamer als plaatsvervanger. De stoelendans is een gevolg van een akkoord om de groeilanden meer gewicht te geven in het IMF. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.