1 jaar geleden. Vierenhalf jaar na het faillissement van Lehman Brothers bereiken de Amerikaanse beurzen een recordniveau. De sterke prestaties van de beurzen lokken opnieuw gewone beleggers. Sinds het dieptepunt van begin maart 2009 is de Dow Jones Industrial Average -- een index die dertig Amerikaanse industriële waarden groepeert -- meer dan verdubbeld. Nochtans is het economische herstel nog altijd zwak. De Amerikaanse centrale bank jaagt met de injectie van vers geld de beurzen de hoogte in. Er gaan steeds meer stemmen op dat dit beleid een nieuwe zeepbel creëert.
...

1 jaar geleden. Vierenhalf jaar na het faillissement van Lehman Brothers bereiken de Amerikaanse beurzen een recordniveau. De sterke prestaties van de beurzen lokken opnieuw gewone beleggers. Sinds het dieptepunt van begin maart 2009 is de Dow Jones Industrial Average -- een index die dertig Amerikaanse industriële waarden groepeert -- meer dan verdubbeld. Nochtans is het economische herstel nog altijd zwak. De Amerikaanse centrale bank jaagt met de injectie van vers geld de beurzen de hoogte in. Er gaan steeds meer stemmen op dat dit beleid een nieuwe zeepbel creëert. Nu. Beleggers die zich vorig jaar lieten afschrikken door de recordkoersen, zullen daar vandaag spijt van hebben. Dankzij het steeds sterker wordende economische herstel en de vlucht uit de groeilanden staan de Amerikaanse beurzen vandaag nog eens 15 à 20 procent hoger dan een jaar eerder. De winsten van de Amerikaanse bedrijven zijn niet gevolgd, wat de beurzen nog duurder maakt dan vorig jaar. Dat de Amerikaanse centrale bank haar geldinjecties in gestaag tempo afbouwt, draagt bij aan de nervositeit. Het enige wat de beurzen op dit niveau kan houden, is een forse stijging van de bedrijfswinsten. 10 jaar geleden. De paarse regering Verhofstadt II werkt tijdens de superministerraden in Gembloers en Raversijde aan een verbetering van het zelfstandigenstatuut. Er wordt beslist de financiële kloof met het werknemersstatuut af te bouwen, ook al betalen zelfstandigen minder sociale bijdragen. Zowel de uitkeringen voor ziekte, het kindergeld als het minimumpensioen zijn voor een zelfstandige een stuk lager dan voor een werknemer. Het minimumpensioen voor een zelfstandig gezinshoofd is bijvoorbeeld 839 euro per maand, 200 euro minder dan voor een werknemer. Die kloof wil de regering in vier jaar tijd wegwerken. Nu. De gelijkschakeling nam meer dan vier jaar in beslag. Maar onder druk van Sabine Laruelle (MR), minister van Kmo's en Zelfstandigen, besliste de regering eind 2012 om vanaf april 2013 het minimumpensioen van zelfstandigen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat van werknemers. Per 1 juli is ook de kinderbijslag gelijk. Sinds 2003 werd de kinderbijslag voor zelfstandigen verhoogd met meer dan 53 euro per maand, een stijging van bijna 140 procent. Het verbeterde zelfstandigenstatuut legde wel een zwaar beslag op de sociale uitgaven. 20 jaar geleden. Het begrotingstekort van de regering-Dehaene is 421 miljoen euro groter dan verwacht. Een beursgang van Belgacom kan dat gat dichten, maar niet in 1994. Vic Haenen van Bank Degroof suggereert dat een overheidsholding een converteerbare obligatie met voorkeurrecht uitgeeft. Dat bezorgt de regering de gevraagde cash én de tijd om de beursintroductie te realiseren. De overheidsholding zet de lening bij de latere beursgang om in Belgacom-aandelen. Kan de staat niet de pensioenverplichtingen van Belgacom overnemen, vragen financiers zich af. Zonder pensioenlasten zou het bedrijf veel méér waard zijn. Nu. In december 1994 betaalt ASLK-Holding 620 miljoen aan de regering in ruil voor een kwart van Belgacom. Ze leent het geld met staatswaarborg. In maart 1996 verkoopt de staat bijna 50 procent van Belgacom aan drie operatoren en een financieel consortium. In maart 2004 waardeert de beursgang Belgacom op 24,5 euro per aandeel of 9,8 miljard euro. De staat krijgt eerst wel 5 miljard om de statutaire pensioenverplichtingen van Belgacom over te nemen. Sindsdien is er elk jaar geroep om het staatsbelang van 53,51 procent af te bouwen. Tot nog toe klinken dividenden, werkgelegenheid en belastinginkomsten luider. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.