1 jaar geleden. De middenklasse is de melkkoe van de federale regering. Een Belg uit de middenklasse komt heel snel in de hoogste belastingschijf terecht. Een jaarlijks belastbaar inkomen van 25.000 euro wordt al belast tegen het marginale tarief van 45 procent. In Frankrijk is dat slechts 30 procent, in Nederland 10,8 procent. Een vaak vergeten aanslag op de middenklasse is de reële loonstop die de regering voor 2013 en 2014 heeft afgekondigd. Economen vinden dat een verlaging van de werkgeversbijdrage een betere keuze was om de concurrentiekracht te herstellen.
...

1 jaar geleden. De middenklasse is de melkkoe van de federale regering. Een Belg uit de middenklasse komt heel snel in de hoogste belastingschijf terecht. Een jaarlijks belastbaar inkomen van 25.000 euro wordt al belast tegen het marginale tarief van 45 procent. In Frankrijk is dat slechts 30 procent, in Nederland 10,8 procent. Een vaak vergeten aanslag op de middenklasse is de reële loonstop die de regering voor 2013 en 2014 heeft afgekondigd. Economen vinden dat een verlaging van de werkgeversbijdrage een betere keuze was om de concurrentiekracht te herstellen. Nu. De partijen maken hun economische verkiezingsprogramma's bekend. Een verlaging van de personenbelasting is niet aan de orde. Daarvoor is de toestand van de overheidsfinanciën te precair. Hoogstens wordt gesproken over een verhoging van de belastingvrije som. Die maatregel richt zich vooral op de lagere inkomens, en moet mensen ertoe aanzetten om te werken in plaats van een uitkering te krijgen. De werkgeversorganisaties pleiten ervoor om de reële loonstop door te trekken. Enkele van hen -- waaronder Voka -- vragen de opheffing van de automatische loonindexering. 10 jaar geleden. Beleggers kunnen aandelen van Belgacom overkopen van de Belgische overheid. De regering-Verhofstadt II incasseert 3,586 miljard euro door 146,4 miljoen aandelen op de beurs te lanceren, zonder de controle over de telecomoperator te verliezen. Interbrew heeft al enkele jaren een beursnotering, maar verrast door te fuseren met het Braziliaanse AmBev. Het nieuwe bedrijf, InBev, is het nummer één in de biersector, met een sterke geografische expansie en een wereldmarktaandeel van 14 procent. Nu. Beleggers zijn met hun Belgacom-aandelen niet rijk geworden, al is een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 5,1 procent door de gulle dividenduitkeringen niet te verwaarlozen in tijden van ultralage rentestanden. InBev heet AB InBev sinds de overname van het Amerikaanse Anheuser-Busch in 2008. De timing -- kort voor de bankencrisis -- leek totaal verkeerd, maar met een geslaagde zware kapitaalverhoging werd het een schitterende belegging met een opbrengst van ruim 500 procent (inclusief dividenden), of gemiddeld 21 procent per jaar, tegenover 6,7 procent voor Bel-20-index. 20 jaar geleden. Johan De Muynck, de voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), wil dat de Vlaamse werkgeversorganisatie een radicalere koers vaart. Het VEV wil een verregaande federalisering en kiest op termijn voor het confederalisme. De Muynck heeft ook vragen bij het Europese welvaartsmodel met het hoge overheidsbeslag. Het VEV wil zwaarder wegen op het sociale overleg en het Belgische sociaaleconomische beleid. De Vlaamse werkgeversorganisatie staat nog altijd te veel in de schaduw van haar grote broer: het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Nu. Het VEV heeft door zijn fusie met de Kamers van Koophandel en zijn omvorming tot Voka zijn soortelijk gewicht sterk doen toenemen. Bovendien is het overleg tussen de organisatie en de federale tegenhangers VBO en Unizo verbeterd. Maar Voka heeft nog altijd geen zitje in de Groep van Tien, die het federale sociale overleg vormgeeft. De macht van de Groep van Tien is uitgehold door de ruzies tussen de sociale partners en de beslissing van de regering-Di Rupo om het loonbeleid naar zich toe te trekken. Met de uitvoering van de zesde staatshervorming neemt het belang van Voka als regionale werkgeversorganisatie toe. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.