Een jaar geleden.

Trends onthult dat de christelijke arbeidersbeweging ACW via fiscale constructies aan belastingontwijking doet. De christelijke werknemerskoepel heeft via zijn dochteronderneming Sociaal Engagement een fiscale constructie opgezet met als doel zo weinig mogelijk belastingen te betalen op de geldstromen die via Dexia binnenkwamen. Het ACW weert zich als een duivel in een wijwatervat en zegt dat er geen sprake is van belastingontwijking. Federale oppositiepartij N-VA voert de druk op en beschuldigt het ACW zelfs van regelrechte fraude.
...

Trends onthult dat de christelijke arbeidersbeweging ACW via fiscale constructies aan belastingontwijking doet. De christelijke werknemerskoepel heeft via zijn dochteronderneming Sociaal Engagement een fiscale constructie opgezet met als doel zo weinig mogelijk belastingen te betalen op de geldstromen die via Dexia binnenkwamen. Het ACW weert zich als een duivel in een wijwatervat en zegt dat er geen sprake is van belastingontwijking. Federale oppositiepartij N-VA voert de druk op en beschuldigt het ACW zelfs van regelrechte fraude. Het ACW begint een rechtszaak tegen N-VA'er Peter Dedecker, die de beweging frontaal heeft aangevallen. Maar het ACW zit zelf constant in het defensief. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) begint een onderzoek. Ze ontdekt geen fraude, maar het ACW moet wel 9,5 miljoen euro aan belastingen bijbetalen. Eind januari 2014 raakt bekend dat de BBI procedurefouten heeft gemaakt in haar onderzoek. Deels door die fouten blijft de rekening voor het ACW beperkt, waarbij de fiscus maar drie jaar terug in de tijd is gegaan en niet spreekt over fraude. De NMBS staat voor een reorganisatie met het oog op de Europese spoorliberalisering. De spoorwegmaatschappij wordt opgesplitst in de infrastructuurbeheerder Infrabel, de spoorexploitant NMBS en de NMBS Holding. Een van de moeilijkheden bij het hertekenen van de NMBS-structuur is de historische schuldenberg van de spoorwegmaatschappij. Ze onderhandelt met de Australische vastgoedgroep Multiplex over de verkoop van een deel van haar patrimonium om de schulden te verlichten. Die transactie kan 200 miljoen opleveren. De NMBS zit intussen al een hervorming verder. De drieledige structuur die in 2004 is opgezet, is begin dit jaar vervangen door een tweeledig model. De schuldenberg is er echter de afgelopen jaren niet kleiner op geworden. De historische schuld is sinds 2005 zelfs de helft groter geworden en bedraagt nu meer dan 3 miljard euro. Die schuld werd begin dit jaar netjes verdeeld tussen Infrabel en NMBS. Speculaties over de verdere verkoop van het vastgoed van de NMBS om de historische schuld te verlichten, blijven de ronde doen. De Belgische overheidsschuld loopt op tot een torenhoge 136 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Trends pleit voor een aflossingsfonds voor de overheidsschuld, dat de ratio moet doen dalen naar 60 procent van het bbp. De aandacht van de regering-Dehaene I gaat echter niet naar de afbouw van die schuld, wel naar het verminderen van het begrotingstekort, dat 6 procent van het bbp bedraagt. Die daling van het deficit moet vooral gebeuren via extra fiscale inkomsten. De regering-Dehaene zet daarmee het werk van vorige regeringen verder: tussen 1990 en 1993 stijgen de fiscale lasten veel sterker dan het bbp.De regeringen-Dehaene I en II, geobsedeerd door het wegwerken van het begrotingsdeficit om de Maastrichtnorm van 3 procent begrotingstekort te halen, blijven saneren, vooral aan de inkomstenkant. Aan het einde van zijn regeerperiode in 1999 kan Dehaene pronken met een begrotingsevenwicht. De overheidsschuld daalt tot 107 procent in 2000 en neemt verder af tot 84 procent in 2007. De dalende rentelasten geven de overheidsfinanciën meer ademruimte. Maar de crisis van 2008-2009 doet de staatsschuld weer naar 100 procent van het bbp stijgen. Het overheidsdeficit bedraagt 2,7 procent van het bbp in 2013. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.