1 jaar geleden. De strengere energie- en milieunormen, boven op de stijgende grondprijzen, maken nieuwbouw duurder en complexer. Bouwbedrijven zetten in op standaardisering en versobering om nieuwe woningen, die steeds kleiner worden, betaalbaar te houden. Sneller en strikt planmatig bouwen wordt de boodschap. Ruwbouwaannemers moeten groter worden om rendabel te blijven; kleine onderaannemers dreigen nieuwbouwopdrachten te verliezen. Gestandaardiseerd bouwen op basis van industriële principes impliceert dat vakmanschap aan belang verliest voor de nieuwbouw.
...

1 jaar geleden. De strengere energie- en milieunormen, boven op de stijgende grondprijzen, maken nieuwbouw duurder en complexer. Bouwbedrijven zetten in op standaardisering en versobering om nieuwe woningen, die steeds kleiner worden, betaalbaar te houden. Sneller en strikt planmatig bouwen wordt de boodschap. Ruwbouwaannemers moeten groter worden om rendabel te blijven; kleine onderaannemers dreigen nieuwbouwopdrachten te verliezen. Gestandaardiseerd bouwen op basis van industriële principes impliceert dat vakmanschap aan belang verliest voor de nieuwbouw. Nu. Volgens de federale overheidsdienst Economie is de gemiddelde bewoonbare oppervlakte van een Belgische nieuwbouwwoning in vijftien jaar met bijna 19 procent gedaald, tot 105 vierkante meter. Er worden almaar meer woontorens met appartementen vanaf 80 vierkante meter ontwikkeld. De betaalbaarheid van gezinswoningen wordt vanaf volgend jaar een nijpend probleem door de regionalisering (en dus beperking) van de woonbonus. Standard & Poor's voorspelt prijsdalingen. De wet op het eenheidsstatuut geeft enkel grote bouwbedrijven een voordelig statuut voor hun arbeiders. 10 jaar geleden. Een jaar voordat een rookverbod op de werkplek van kracht wordt, vraagt Trends zich af wat de economische kostprijs van roken is. Een werknemer die een half pakje sigaretten per dag rookt, kost volgens berekeningen die ING tien jaar daarvoor heeft gemaakt jaarlijks 7350 euro aan zijn werkgever. Dat is het equivalent van de werktijd die hij rokend doorbrengt. Rokers zijn ook vaker ziek dan hun niet-rokende collega's. Die gegevens zitten niet in de berekening van ING. De accijnzen op tabak (1,5 miljard euro) en de Riziv-uitgaven voor aan roken gerelateerde ziekten (1,8 miljard) houden elkaar min of meer in evenwicht. Vandaag. Het is nauwelijks te geloven dat het rookverbod op het werk pas sinds 1 januari 2006 geldt. Ook de uitzondering die er aanvankelijk nog was voor de horeca is sinds 1 januari 2010 opgeheven. Het aantal aan tabak gerelateerde sterfgevallen in Vlaanderen is intussen gestegen tot 8600 mensen in 2011. De meerkosten in de ziekteverzekering worden enigszins gecompenseerd door gestegen inkomsten uit accijnzen op tabakswaren. Die bedragen intussen ruim 2 miljard euro. De stijging is het gevolg van accijnsverhogingen, want het aantal dagelijkse rokers is gedaald tot minder dan 20 procent van de bevolking. 20 jaar geleden. Trends brengt een omslagverhaal over de Belgische bouwers van de Kanaaltunnel. Centraal staat Bombardier Eurorail en zijn dochter in Brugge. Die bouwt mee aan 254 voertuigen voor het vrachtvervoer door de Kanaaltunnel. De treinstellen moeten de vrachtwagens, autobussen, personenwagens en aanhangwagens door de tunnel loodsen. Ondanks het mooie order ziet de toekomst er niet rooskleurig uit voor de vestiging in Brugge, waar dan nog 1700 mensen werken. De voorbije twee boekjaren tonen verlies en ook 1994 ziet er niet goed uit. Pas vanaf 1996 neemt het aantal opdrachten weer toe. Vandaag. De vennootschap Bombardier Transportation, met onder meer de vestiging in Brugge, telt in 2012 nog 734 werknemers. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) houdt geregeld contact met de topman van Bombardier, het Canadese beursgenoteerde concern en de eigenaar van de vestiging in Brugge. Topman Pierre Beaudoin laat herhaaldelijk weten dat het volgende reuzenorder van de NMBS, goed voor duizend treinstellen en een omzet van 3 miljard euro, cruciaal is voor Brugge. Zo niet heeft de vestiging vanaf 2015 geen werk meer. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.