1 jaar geleden. België is in Europa een van de landen met de hoogste belastingdruk, maar tegelijk zijn er weinig EU-lidstaten met zo veel fiscale uitzonderingen. Belangengroepen die het hardst roepen, krijgen de meeste fiscale voordelen. Voor de horeca en de bouw bijvoorbeeld zijn er verlaagde btw-tarieven. Ook de fiscaliteit van financiële producten is een kluwen. De regering heeft de roerende voorheffing op bepaalde producten verhoogd, maar tegelijk blijft de meerwaarde op aandelen buiten schot, net als de intrest tot 1880 euro op spaarrekeningen.
...

1 jaar geleden. België is in Europa een van de landen met de hoogste belastingdruk, maar tegelijk zijn er weinig EU-lidstaten met zo veel fiscale uitzonderingen. Belangengroepen die het hardst roepen, krijgen de meeste fiscale voordelen. Voor de horeca en de bouw bijvoorbeeld zijn er verlaagde btw-tarieven. Ook de fiscaliteit van financiële producten is een kluwen. De regering heeft de roerende voorheffing op bepaalde producten verhoogd, maar tegelijk blijft de meerwaarde op aandelen buiten schot, net als de intrest tot 1880 euro op spaarrekeningen. Nu. Het debat over een grote fiscale hervorming is op gang getrokken. Er is stilaan een consensus dat de volgende regering de lasten op arbeid aanzienlijk moet verlagen en die op consumptie of kapitaal moet verhogen. Maar daarvoor moeten heilige huisjes sneuvelen en moet het fiscale regime worden vereenvoudigd. Elk proefballonnetje dat daarover wordt opgelaten, zoals het voorstel van minister van Financiën Koen Geens om een nieuwe spaarfiscaliteit in te voeren, wordt binnen de kortste keren afgeschoten. De lobbyfiscaliteit is een deel van het Belgische DNA. 10 jaar geleden. De regering voert een eenmalige bevrijdende aangifte in. Belgen kunnen zwart geld aangeven tegen een boete van 6 tot 9 procent. Fiscalisten vrezen dat de fiscus niet in staat is de procedure te regelen. Volgens de vakbonden van de administratie is het ministerie daarvoor onvoldoende toegerust. Naar verluidt zou minister van Financiën Didier Reynders zijn ministerie doelbewust te weinig middelen geven, om te vermijden dat een fiscale klopjacht wordt georganiseerd. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Hervé Jamar wil met sectoren zoals de bouw akkoorden sluiten in de strijd tegen fiscale fraude. Nu. De eenmalige bevrijdende aangifte levert de overheid in 2004 een half miljard euro op. In 2007 is een tweede ronde goed voor 125 miljoen. In 2013 brengt de 'laatste' fiscale regularisatie 800 miljoen euro op. Dit jaar wordt een zelfde bedrag geïncasseerd. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez berekent dat zijn beleid in 2012 een bedrag van 2,1 miljard in het laatje heeft gebracht. Dat komt vooral omdat belastingplichtigen minder geneigd zijn zwarte tegoeden te verbergen. Met de bouw is een belastingverlaging afgesproken in ruil voor een strengere controle. 20 jaar geleden. De VLD lanceert een nieuwe sociale zekerheid. Het stelsel zit in grote financiële problemen met een tekort van 60 miljard frank (1,5 miljard euro). De Vlaamse liberalen willen 500 miljard frank (12,5 miljard euro) besparen tegen 2000. Er wordt een sociale sokkel gegarandeerd, met onder meer een gewaarborgd minimuminkomen. Maar daarnaast doet de privatisering volop zijn intrede in de sociale zekerheid. Zo wil de VLD de ziekteverzekering vervangen door een gezondheidsverzekering bij een privéverzekeraar. De partij pleit ook voor een sterke degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Nu. De VLD kan haar plannen nooit doorvoeren. In 1995 slaagt de partij er niet in de rooms-rode meerderheid van Jean-Luc Dehaene te breken. Partijvoorzitter Guy Verhofstadt kiest voor een tocht door de woestijn en komt in 1999 als gematigde sociaalliberale premier terug. Van een privatisering van de sociale zekerheid is geen sprake meer. Eerst paars-groen en later paars voeren geen diepgaande hervorming van het socialezekerheidsstelsel door. De buffers die de regeringen-Dehaene hadden aangelegd om de kosten van de vergrijzing op te vangen en de sociale zekerheid te redden, worden onder Verhofstadt opgesoupeerd. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.