Een jaar geleden.

Door de economische crisis wint het zwartwerk weer terrein, zo leren getuigenissen uit sectoren als transport, voeding of horeca. Ook de hoge loonkosten en de strengere aanpak van het grijze circuit voeden de opmars van de schaduweconomie. De Oostenrijkse expert Friedrich Schneider schat de omvang van de Belgische zwarte economie op 17,1 procent. Dat is lager dan in 2008, maar Schneider verwacht wel een stijging.
...

Door de economische crisis wint het zwartwerk weer terrein, zo leren getuigenissen uit sectoren als transport, voeding of horeca. Ook de hoge loonkosten en de strengere aanpak van het grijze circuit voeden de opmars van de schaduweconomie. De Oostenrijkse expert Friedrich Schneider schat de omvang van de Belgische zwarte economie op 17,1 procent. Dat is lager dan in 2008, maar Schneider verwacht wel een stijging.Er zijn geen cijfers die aantonen dat het zwartwerk gestegen of gedaald is. Wel nemen de controles toe, onder impuls van staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (sp.a). Maar de regering legt zelden of niet een link tussen zwartwerk en parafiscale druk. De belastingdruk is het voorbije jaar niet gedaald, zelfs integendeel. Een aantal sectoren waarschuwt voor een toename van het zwartwerk als gevolg van regeringsmaatregelen. De hr-sectorfederatie Federgon vreest dat duurdere dienstencheques de poetshulpen opnieuw in het zwarte circuit duwen.In november 2003 was al duidelijk dat de Belgische staat Belgacom gedeeltelijk zou privatiseren en naar de Brusselse beurs brengen, al was het nog wachten tot 22 maart 2004 voor het zo ver kwam. Meteen werd de vraag opgeworpen wie daar rijk zou van worden. Een beursgang gebeurt haast altijd in de eerste plaats om geld in het laatje van de verkoper te brengen. De paarse regering incasseerde 3,586 miljard euro door 146,4 miljoen aandelen naar de beurs te brengen zonder de controle over de telecomoperator te verliezen. Mooi meegenomen om de staatsschuld met een eenmalige opbrengst te laten zakken.Rijk zijn we met Belgacom-aandelen het voorbije decennium niet geworden. Wellicht was dat ook een beetje naïef gedacht, met de overheid die de touwtjes stevig in handen blijft houden. Al mogen we in een wereld van ultralage rentes ook niet mopperen over een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van 5,1 procent, beduidend meer dan een spaarboekje. De koers staat weliswaar 20 procent lager, maar Belgacom toonde zich op uitdrukkelijk verzoek van de staat ("het kleine kind dat om zijn sinterklaas vraagt") een zodanig gulle dividendbetaler (tot 10 procent nettodividendrendement per jaar) dat het toch een aanvaardbare belegging werd.Volgens de Nationale Bank groeit de Belgische economie in het tweede kwartaal van 1993 met 0,7 procent. Gouverneur Fons Verplaetse kan aankondigen dat de recessie voorbij is. Een Trends-analyse toont aan dat deze 0,7 procent groei niet overeenkomt met de realiteit. Tal van motoren van de economische groei liepen in die periode net terug (zoals de bedrijfsinvesteringen en private consumptie), berekenen conjunctuuranalisten. Maar Verplaetse komt met een optimistisch economisch bulletin om de weinig populaire regering-Dehaene I een steuntje in de rug te geven.1993 was wel degelijk een stevig recessiejaar met een negatieve groei van 1,3 procent. De regering-Dehaene geeft de economie meer ademruimte met het Globaal Plan dat tussen 1994 en 1996 een loonstop invoert en de index afzwakt tot een gezondheidsindex. Fons Verplaetse blijft gouverneur van de Nationale Bank tot 1999. Al die tijd staat hij bekend als spreekbuis van het ACW. Zijn houding tast de onafhankelijke reputatie van de Nationale Bank aan. Die reputatie is nu grotendeels hersteld, al heeft gouverneur Luc Coene een duidelijk liberaal profiel.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.