1 jaar geleden.

België en Frankrijk hebben samen 5,5 miljard euro in Dexia geïnjecteerd. Dat was nodig om een faillissement te vermijden en de nieuwe CEO Karel De Boeck de tijd te geven om de restbank op een ordentelijke manier te liquideren. In een interview met Trends zegt De Boeck dat de 5,5 miljard, bij onveranderde omstandigheden, in principe volstaat. Maar als de markten tegenzitten of de financiering problematisch wordt, krijg je een ander verhaal. "De realiteit is dat niemand kan zeggen of de kapitaalverhoging zal volstaan of niet", zegt De Boeck.
...

België en Frankrijk hebben samen 5,5 miljard euro in Dexia geïnjecteerd. Dat was nodig om een faillissement te vermijden en de nieuwe CEO Karel De Boeck de tijd te geven om de restbank op een ordentelijke manier te liquideren. In een interview met Trends zegt De Boeck dat de 5,5 miljard, bij onveranderde omstandigheden, in principe volstaat. Maar als de markten tegenzitten of de financiering problematisch wordt, krijg je een ander verhaal. "De realiteit is dat niemand kan zeggen of de kapitaalverhoging zal volstaan of niet", zegt De Boeck. Dexia staat dit jaar al na zes maanden voor 905 miljoen euro in het rood. Dat is bijna evenveel als het begrote tekort voor het hele jaar. De tegenvallende resultaten zijn voor een groot deel toe te schrijven aan een andere boekhoudkundige waardering van de derivatenportefeuille. Maar ook structureel is de restbank verlieslatend: de opbrengsten van de krediet- en obligatieportefeuille liggen lager dan de financieringskosten. Dexia blijft zeker nog tot en met 2017 in de rode cijfers. Elke onverwachte tegenvaller kan bijkomende verliezen genereren, die het eigen vermogen van Dexia uithollen. Het vermogen van de gezinnen bedraagt 1245 miljard euro (of ruim vier keer het bbp). Een kleine helft bestaat uit roerend vermogen en een grote helft uit onroerend goed. De scherpe daling van de beurzen in de periode 2000-2002 heeft echter een spoor van vernieling getrokken in het roerend vermogen. Ongeveer 100 miljard euro van het gezinsvermogen gaat in die periode in rook op. De gezinnen blijven weliswaar stevig sparen, maar beleggen dat geld voorzichtiger. Het spaargeld vloeit vooral naar spaarboekjes of naar tak21-verzekeringsproducten, die een gegarandeerd rendement bieden. De financiële crisis haalt het roerend vermogen van de gezinnen opnieuw onderuit, zodat de gezinnen over 'slechts' 800 miljard euro roerend vermogen beschikken. Dat is gecorrigeerd voor inflatie nauwelijks meer dan in 2000. De gezinnen hebben dus een decennium lang voor niets gespaard. Het onroerend vermogen daarentegen blijft aandikken onder impuls van sterk stijgende vastgoedprijzen. Heel wat gezinnen ruilen bovendien een deel van hun financiële beleggingen om in bakstenen, zodat vastgoed nu 60 procent uitmaakt van het gezinsvermogen. Het Belgische gezin is met een gemiddeld vermogen van 446.000 euro nooit rijker geweest. Het European Environmental Network(E.E.N.) is het eerste Europese netwerk van onafhankelijke ekokonsulenten. Onder leiding van Patrick De Bleser, partner European Affairs van Moores Rowland Europe, brengen zeven leden uit Duitsland, Engeland, Scandinavië, Frankrijk, Nederland en het Belgische adviesbureau Esher hun kennis samen om in te spelen op de nakende Europese milieuwetgeving over eco-audits en milieuprogramma's. Bedoeling is een structuur uit te bouwen die alle milieucomponenten omvat, en kan meedoen aan Europese aanbestedingen. Het verhaal van het European Environmental Network eindigt op 1 april 1999 met een vereffening, een jaar nadat Moores Rowland is overgenomen door Deloitte. De Bleser is dan al vertrokken. Na een periode bij PA Consulting en Arthur D Little heeft hij in 2013 een pr-bureau, 5Tcom, dat Europees actief is in mediamarketing. Bij Esher neemt Herman De Bruyne in 2009 de teugels over van Ludo De Jager. De 30 medewerkers zijn gespecialiseerd in water- en bodemonderzoek, milieuadministratie, managementzorgsystemen en energiebeheer. Van een Europees samenwerkingsverband is geen sprake meer. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.