1 jaar geleden.

Om het begrotingstekort in 2013 terug te dringen tot 2,15 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet de federale regering op zoek naar 3,721 miljard euro. Samen met de andere overheden gaat het om een inspanning van 4,7 miljard of 1,2 procent van het bbp. En in 2014 komt daar nog eens 8 miljard bij, staat in het rapport van het monitoringcomité. Aangezien de primaire uitgaven sinds 2000 gestegen zijn van 40 naar 47 procent van het bbp, pleiten economen voor besparingen. Maar de regering is niet eensgezind. De PS ziet vooral heil in hogere belastingen.
...

Om het begrotingstekort in 2013 terug te dringen tot 2,15 procent van het bruto binnenlands product (bbp) moet de federale regering op zoek naar 3,721 miljard euro. Samen met de andere overheden gaat het om een inspanning van 4,7 miljard of 1,2 procent van het bbp. En in 2014 komt daar nog eens 8 miljard bij, staat in het rapport van het monitoringcomité. Aangezien de primaire uitgaven sinds 2000 gestegen zijn van 40 naar 47 procent van het bbp, pleiten economen voor besparingen. Maar de regering is niet eensgezind. De PS ziet vooral heil in hogere belastingen.De regering kiest voor een mix van maatregelen waarbij het verlagen van de uitgaven beperkt blijft. Tegenover de 1,3 miljard euro besparingen in de uitgaven staan voor 1,3 miljard eenmalige operaties (zoals fiscale regularisatie) en zowat 1 miljard nieuwe belastingen. Vooral de verhoging van de roerende voorheffing tot 25 procent (weliswaar niet voor spaarboekjes) valt op, net als de verdere uitholling van de notionele-intrestaftrek (139 miljoen euro). Om de concurrentiekracht te versterken, wordt een reële loonstop doorgevoerd. Maar voor de werkgevers is dat onvoldoende.Trends houdt een enquête bij bijna 1000 CEO's en vraagt hun of ze zich zorgen maken over hun pensioen. Het antwoord is onomwonden ja. Het wettelijke pensioen kalft steeds meer af en dekt steeds minder de uitgaven van de groeiende periode van pensionering. 94 procent van de respondenten heeft al maatregelen getroffen voor een extralegaal pensioen. Ze gaan er dus van uit dat het wettelijke pensioen onvoldoende zal zijn om na hun pensionering van te leven.De bezorgdheid over de betaalbaarheid van de pensioenen blijft groot. De kosten voor de vergrijzing worden geraamd tussen 2012 en 2060 op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het aandeel van alle sociale uitgaven zou stijgen van 25,8 procent van het bbp in 2013 naar 31,2 procent in 2060. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging naar 31,4 procent. De voorspellingen worden steevast naar boven bijgesteld. Er is een consensus dat een wettelijk pensioen verre van voldoende is en dat aanvullende pensioenen en de eigendom van een woning de beste manieren zijn om onbezorgd te genieten van een oude dag.Paul De Meester is voorzitter van Besix, naast Franki het laatste familiaal verankerde aannemingsbedrijf van de families Stulemeyer en Tytgadt. Hij kondigt de expansie van zijn bedrijf aan in Oost-Duitsland, dat met Halle West Bau de draaischijf moet worden voor de verovering van het voormalige Oostblok. De Meester voorspelt dat de groepsomzet in vijftien jaar verdrievoudigt tot 40 miljard frank (1 miljard euro). Ondertussen waakt adjunct-directeur Johan Beerlandt over de strategie van Besix in het Midden-Oosten, goed voor 3,5 miljard frank omzet.De familiale eigenaars van Besix staan met getrokken messen tegenover elkaar en verkopen hun aandelen. Christian Dumolin neemt even de leiding. Besix gaat van de beurs. Het topmanagement rond Beerlandt en het Egyptische Orascom Construction Industries nemen de aandelen over. Na een klacht van Didier Tytgadt komt er een onderzoek naar wat Besix een boekhoudkundige kwestie noemt. De zaak verjaart. Het Midden-Oosten wordt een referentiemarkt, met onder meer de Burj Khalifa in Dubai, de hoogste toren ter wereld. In 2012 haalt Besix 2,3 miljard euro omzet. Een record.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.