1 jaar geleden. Naar aanleiding van de aangekondigde belastingvlucht van de Franse zakenman Bernard Arnault naar België gaan stemmen op om in ons land een vermogensbelasting in te voeren. Maar België is veeleer een fiscale hel dan een fiscaal paradijs. Het heeft de op twee na hoogste belastingdruk in de Europese Unie. Bovendien worden vermogens en vermogensopbrengsten hier wel degelijk belast. De Belgische overheid ontvet niet: de primaire uitgaven zijn in tien jaar met 7,5 procentpunt gestegen tot bijna 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp).Nu. Bernard Arnault beslist uiteindelijk om toch maar geen Belg te worden. Hij versluist wel meer dan 2,1 miljard euro na...

1 jaar geleden. Naar aanleiding van de aangekondigde belastingvlucht van de Franse zakenman Bernard Arnault naar België gaan stemmen op om in ons land een vermogensbelasting in te voeren. Maar België is veeleer een fiscale hel dan een fiscaal paradijs. Het heeft de op twee na hoogste belastingdruk in de Europese Unie. Bovendien worden vermogens en vermogensopbrengsten hier wel degelijk belast. De Belgische overheid ontvet niet: de primaire uitgaven zijn in tien jaar met 7,5 procentpunt gestegen tot bijna 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp).Nu. Bernard Arnault beslist uiteindelijk om toch maar geen Belg te worden. Hij versluist wel meer dan 2,1 miljard euro naar zijn Belgische bedrijven. Zo wordt België belangrijker als financieel centrum van zijn groep LVMH. Een echte vermogensbelasting is er nog altijd niet, maar met allerlei maatregelen wordt kapitaal wel extra belast. Zo is de liquidatiebonus voor managementvennootschappen opgetrokken van 10 naar 25 procent. De primaire uitgaven zijn in 2012 gestegen tot 51,3 procent van het bbp. 10 jaar geleden. Sp.a-voorzitter Steve Stevaert pakt uit met gratis beleid. Gratis met de bus of de trein, gratis elektriciteit, gratis tv kijken. Voor Stevaert zijn gratis diensten een herverdelingsmechanisme: ze komen de lagere inkomens ten goede, terwijl de hogere inkomens ervoor betalen via de progressieve belastingtarieven. Gratis is voor Stevaert een ander woord voor een progressief belastingbeleid. Stevaert heeft ook de jacht geopend op forfaitaire belastingen -- zoals het kijk- en luistergeld, dat al is afgeschaft -- en pleit voor forfaitaire steunmaatregelen, zoals een forfaitaire woonbonus. Nu. Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de gratis bus in Hasselt, het project dat Stevaert de bijnaam 'Steve Stunt' heeft opgeleverd. Burgemeester Hilde Claes (sp.a) maakt er uit geldgebrek een goedkope bus van: 60 cent per rit voor iedereen tussen 19 en 65. Voor 65-plussers blijft de bus gratis, zoals in heel Vlaanderen trouwens. Het politieke concept van de gratis diensten is een stille dood gestorven, al blijft de sp.a streven naar een progressief fiscaal beleid. Zo stelt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) voor om het voordeel van de woonbonus minder afhankelijk te maken van het inkomen. 20 jaar geleden. Trends stelt een eigen plan voor om de Belgische economie uit het slop te trekken. Met de politieke haalbaarheid ervan houdt het bewust geen rekening. Het plan stoelt op de verlaging van de werkgeversbijdragen met 25 procent, wat 135.000 extra banen moet opleveren en 6,2 miljard euro kost. Trends wil die ingreep financieren met een verhoging van de indirecte belastingen, de afschaffing van de fiscale vrijstellingen op vervangingsinkomens, de afschaffing van het kindergeld en de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.Nu. De regeringen in dit land hebben geen oren naar de adviezen van Trends. Zo kampt de Belgische economie nog altijd met een hoge overheidsschuld, zeer hoge loonkosten en een veel te lage werkgelegenheid om de kosten van de vergrijzing op te vangen. De regering-Di Rupo neemt een aantal kleinere maatregelen, maar grote structurele ingrepen blijven taboe. Dus moet Trends onverkort pleiten voor een verlaging van de loonkosten en een verbetering van de Belgische concurrentiepositie. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.